AcasăActualitateAdmitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022. Acte necesare...

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Viitorii studenți care vor să se înscrie la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022, trebuie să se pregătească deja pentru examenul de admitere.

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Calendarul pentru admiterea la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022 poate fi consultat integral AICI. Potrivit site-ului oficial, înscrierile încep de pe 5 iulie.

Referitor la înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) la concursul de admitere, sesiunea iulie 2022, acest lucru se va face exclusiv on-line, pe platforma dedicată concursului de admitere, ce poate fi accesată la următoarea adresa web www.adm.umfcd.ro

Achitarea taxei de participare la concurs se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Pentru confirmarea locului, în vederea înmatriculării, candidații declarați admiși au obligația de a depune la secretariatele facultăților documentele în original în vederea înmatriculării, conform calendarului ce va fi anunțat.

Taxa de înscriere este de 300 lei pentru toate facultăţile şi specializările.  75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare.

Taxa de înscriere va fi plătită printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Referitor la documentele necesare pentru admitere, candidaţii vor încărca pe platforma pentru înscriere următoarele acte, scanate în format pdf:

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

 1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;
 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de

  Limbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);

 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 8. Fotografie color tip buletin;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;

  9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);

  9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;

 10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare

10.1 Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
10.2 Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare

(buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite.

11. Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați:

11.1 Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.), respectiv diploma de olimpic 11.2 Candidat pe locuri pentru rromi – Act doveditor
11.3 Candidat absolvent din centre de plasament – Act doveditor
11.4 Candidat absolvent de liceu din mediu rural – Act doveditor

12. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

Ultimele Articole