APIA anunță că sunt peste 300 de milioane lei pentru fermieri

”Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 26 octombrie 2023 inclusiv, primeşte cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi al seminţelor oleaginoase. Potenţialii beneficiari sunt aşteptaţi la Centrele APIA pe a cărui rază teritorială a fost depusă cererea unică aferentă anului 2022, în vederea depunerii cererii de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi al seminţelor oleaginoase”, anunţă APIA.

Valoarea schemei, reprezentând sprijinului unitar excepţional sub formă de grant, denumit în continuare grant, este de 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină corespunzătoare culturilor de porumb/orz/floarea–soarelui/rapiţă.

Sprijinul de urgenţă se acordă pentru suprafeţele determinate în urma controalelor administrative şi/sau la faţa locului aferente cererii de plată unică pe suprafaţă depuse în anul 2022 pentru minimum 1ha cu una sau mai multe dintre culturile de porumb/orz/floarea – soarelui/rapiţă.

APIA pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite cu suprafeţele determinate în urma controalelor administrative şi la faţa locului aferente fiecarei culturi de porumb/ orz/floarea–soarelui/rapiţă pentru anul 2022; suprafeţele totale exprimate în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.

Pentru acordarea sprijinului de urgenţă, solicitanţii trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziţie de către APIA însoţită de copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situaţia în care acesta a suferit modificări faţă de cel înscris în cererea unică de plată pentru anul 2022.

Documentul depus în copie de către beneficiar va purta sintagma „conform cu originalul”, va fi datat şi însuşit prin semnătură de către beneficiar.

Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepţional exprimat sub formă de grant, se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantităţi unitare de 78 litri/ha de motorină şi că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulţirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.

De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia şi producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS „caz închis” urmare a imposibilităţii APIA de a efectua plata urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea unică 2022, cu condiţia depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ după data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Producătorii agricoli declaraţi neeligibili pentru plata unică pe suprafaţă şi ajutor naţional tranzitoriu 1 aferente campaniei 2022 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

Resursele financiare totale sunt de 304.916.642,16 lei, şi reprezintă echivalentul sumei de 61.617.993,10 euro stabilit la cursul de schimb de 4,9485 lei pentru 1 euro, care se asigură astfel:

a) 147.118.905 lei, echivalentul sumei de 29.730.000 euro, finanţare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

b) 157.797.737,16  lei, echivalentul sumei de 31.887.993,77 euro, care se asigură de la bugetul de stat.

Sumele acordate cu titlu de sprijin de urgenţă  în condiţiile prezentei hotărâri nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.

Informaţiile privind beneficiarii, condiţiile de eligibilitate, documentele ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum şi Ghidul solicitantului se vor regăsi publicate pe site-ul APIA.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri