Ariton: România trebuie să valorifice două treimi din potențialul resurselor regenerabile

Conform normelor europene, până în anul 2020, fiecare ţară membră UE trebuie să-şi crească eficienţa energetică cu 20%, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% şi, totodată, 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile.

”Astăzi, sectorul energetic naţional trebuie să facă faţă principalelor provocări: necesitatea alimentării cu energie, creşterea competitivităţii economice şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Aceste provocări sunt cu atât mai importante cu cât criza economică şi-a spus cuvântul în anii trecuţi şi România trebuie să recupereze decalajul faţă de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene”, a spus Ion Ariton, la o conferinţă pe teme energetice.

În ceea ce priveşte domeniul resurselor regenerabile, ţinta României este ca, până în anul 2020, 24% din producţia brută de energie să fie asigurată din surse regenerabile, ceea ce reprezintă o creştere de peste 6% faţă de anul de referinţă 2005.

”Pentru atingerea acestei ţinte, România trebuie să valorifice două treimi din potenţialul resurselor regenerabile de care dispune. Cele mai convenabile unităţi de producere a a energiei electrice din ţară sunt centralele hidroelectrice, inclusiv microhidrocentralele, turbinele eoliene, iar pentru producerea de energie termică sunt biomasa şi energia solară”, a afirmat Ariton.

Referitor la zona Mării Negre, ministrul Ion Ariton a precizat că aceasta este o regiune cu un mare potenţial în resurse primare neconvenţionale, dar şi regenerabile. ”Ţările din regiune acordă o atenţie din ce în ce mai mare folosirii resurselor regenerabile”, a adăugat Ariton.

De exemplu, în prezent, în România sunt instalate turbine eoliene cu o capacitate totală de aproape 700 MW, faţă de numai 14 MW în 2009.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed