AVAS a decis suspendarea procedurii de achiziţie publică de servicii de publicitate pentru anul 2009

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a decis suspendarea procedurii de achiziţie publică de servicii de publicitate pentru anul 2009 ca urmare a primirii, la data limita de depunere a ofertelor, respectiv 29 iulie, a două contestaţii din partea unor agenţii de publicitate interesate sa participe la această licitaţie.

„Dată fiind acestă situaţie, până la soluţionarea acestor contestaţii de către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, pentru a nu periclita această procedura, cât şi pentru a da şanse egale tuturor participanţilor interesaţi, AVAS a decis suspendarea licitaţiei, astfel termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit” potrivit AVAS.

AVAS consideră că acest demers duce la o procedura de achiziţie publică transparentă, accesibilă şi bazată pe o concurenţă cât mai mare.

De asemenea, până la această dată şi-au manifestat interesul pentru licitaţia organizată de AVAS agenţii de publicitate Media Consulta Internaţional, Best Advertising&Consult, Media Investment Communication şi Media Partnership, Brands Talk Advertising, Ars Advertising, Ventis Global Consulting şi Optimedia.

În data de 17 iunie AVAS a publicat prin intermediul sistemului SEAP anunţul de declanşare a procedurii de achiziţie publică de servicii de publicitate.

Activitatea de publicare a anunţurilor de privatizare şi valorificare, precum şi cea de promovare a societăţilor comerciale din portofoliul propriu în vederea atragerii de investitori pentru privatizăriledesfăşurate de AVAS este obligatorie pentru Autoritate fiind impusă de prevederile O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin (1) din cadrul Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi ale prevederilor art. 77 şi ale art. 78 din cadrul H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 şi a Legii nr. 137/2002.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed