BVB şi BERD vor o schimbare importantă a pieţei de capital din România

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) vor revizui codul de guvernanţă corporativă al pieţei din România. Codul revizuit urmează să fie publicat până la sfârşitul anului 2024.

”Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi  Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) vor colabora pentru a revizui codul de guvernanţă corporativă al pieţei româneşti, aliniindu-l la modificările recente de reglementare şi la standardele internaţionale actuale. Această iniţiativă comună este concepută pentru a ajuta companiile listate la bursă să îşi îmbunătăţească guvernanţa şi calitatea raportării, prin alinierea la schimbările de reglementare ale UE care afectează structurile de guvernanţă, la cele mai recente Principii G20/OCDE de Guvernanţă Corporativă şi la cele mai bune practici în domeniu. Aşteptările cu privire la Codul actualizat vizează ca acesta să ofere orientări cu privire la problemele emergente în materie de guvernanţă şi să reflecte priorităţile în evoluţie ale tuturor părţilor interesate şi îmbunătăţirea rezilienţei lor corporative într-o lume în schimbare rapidă”, anunţă BVB.

Versiunea revizuită a Codului este aşteptată să fie lansată până la sfârşitul anului 2024, astfel încât primul an de raportare conform cu noul Cod este 2026 pentru exerciţiul financiar al anului 2025.

„Guvernanţa corporativă este esenţială pentru investitori, care se bazează pe cadre de guvernanţă robuste pentru a evalua integritatea şi performanţa companiilor, pentru a lua decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză şi pentru a aloca capitalul în mod eficient. Prin promovarea raportării, supravegherii şi drepturilor acţionarilor, guvernanţa eficientă sporeşte încrederea investitorilor, reduce costul capitalului şi reduce conflictele de agenţie”, a declarat Victoria Zinchuk, director BERD pentru România.

Procesul de revizuire a Codului va ţine cont de contribuţiile şi informaţiile tuturor participanţilor la piaţă.

“Aceste actualizări nu se referă doar la conformitate, ci şi la aplicarea unor reguli ancorate în realitate, la alinierea practicilor de guvernanţă la cadrele de reglementare în continuă evoluţie, la standardele industriei şi la aşteptările societăţii. Prin aplicarea principiilor bunei guvernanţe, companiile îşi pot spori transparenţa, responsabilitatea şi gestionarea riscurilor, stimulând încrederea investitorilor şi promovând sustenabilitatea pe termen lung”, a declarat Radu Hanga, preşedintele Consiliului de Administraţie al BVB.

BERD are o relaţie strânsă şi de lungă durată cu BVB, inclusiv activităţi comune privind orientările de raportare de mediu, sociale şi de guvernanţă pe care BVB le-a publicat în 2022, cu asistenţă tehnică din partea BERD, precum şi dezvoltarea actualului Cod de Guvernanţă Corporativă adoptat în 2015.

 “Guvernanţa puternică semnalează angajamentul managementului faţă de crearea de valoare pe termen lung, inclusiv sustenabilitatea, alinierea intereselor acţionarilor cu obiectivele corporative şi promovarea randamentelor durabile pentru acţionari. Acest lucru subliniază rolul esenţial al Codului în peisajul investiţional, făcându-l un instrument cheie pentru investitori”, spune Adrian Tănase, directorul general al BVB.

BERD şi BVB sunt susţinute în proiect de: Secretariatul General al Guvernului României, Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociaţia Română pentru Relaţia cu Investitorii, promotorul conceptului de relaţia cu investitorii în România,  şi Envisia Boards of Elite, şcoala de afaceri pentru membrii consiliilor de administraţie şi directorii executivi, ce promovează în mod activ practici responsabile de guvernanţă corporativă.

În 2023, BERD a investit 658 de milioane de euro în România. De la începutul cooperării în 1993, Banca a angajat aproape 11 miliarde de euro pentru 525 de proiecte din ţară, dintre care 81% în sectorul privat.

BVB, instituţie fundamentală a pieţei de capital, este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde şi Depozitarul Central, instituţia responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar în octombrie 2019 a luat fiinţă contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate.

BVB administrează două pieţe distincte, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă. La finalul anului 2023, pe ambele pieţe ale BVB erau listate 371 de companii cu o capitalizare de peste 300 miliarde lei, cel mai mare nivel din istorie până la acel moment. Indicele principal al pieţei, BET, a închis anul 2023 cu un avans de aproape 32% şi indicele BET-TR cu un avans de aproape 40% faţă de începutul anului. La finalul primului trimestru al anului 2024, 15 companii româneşti erau incluse în indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed