Cadariu: A fost adoptat cadrul normativ primar pentru a putea stimula înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu noi forme de sprijin

„Mediul de afaceri trebuie să beneficieze de întreaga susţinere a statului român în mod echitabil şi transparent. Plecând de la această premisă, astăzi a fost adoptat cadrul normativ primar pentru a putea stimula înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu noi forme de sprijin. Este vorba despre Start-Up Nation, ediţia a treia, şi o a doua posibilă etapă a măsurii HoReCa! Şi nu ne oprim aici. Am făcut primii paşi pentru a putea implementa şi «Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii», cu o sursă bugetară reprezentată de sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank SA în cadrul proiectului «Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri», provenite din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-uri”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, la finalul şedinţei Executivului.

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii aduce şi modificări referitoare la aplicarea Testului IMM, necesare inclusiv pentru atingerea jalonului 242, din cadrul componentei 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare” a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, mai arată comunicatul de presă al Mininisterului Tursimului.

Printre acestea, innstituţia menţionează:

„- se va consulta un eşantion mai mare şi mai reprezentativ de IMM-uri, iar din grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii vor face parte membrii desemnaţi de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cadre universitare, cercetători, economişti şi organizaţii ale mediului asociativ şi sindicate;

– se introduce obligaţia iniţiatorului şi a autoritărităţii publice centrale care asigură secretariatul GEIEAN să publice pe pagina de internet proprie rezultatele testului IMM, respectiv avizul;

– se prevăd mai multe modalităţi de consultare pe care le poate utiliza iniţiatorul proiectului, precum: sondaj online, mese rotunde, forumuri şi consultări online;

– raportul privind aplicarea Testului IMM va include în mod obligatoriu, o rubrică cu sarcinile administrative introduse pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi cu cele eliminate”.

În ceea ce priveşte ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului IMM, aceasta va asigura accesul întreprinderilor grav afectate de situaţia economică actuală la un nou instrument de finanţare, cu impact pozitiv direct asupra capacităţii operaţionale a acestora, constând în reluarea activităţii pe o piaţă de consum grav afectată de criza generată de pandemia COVID-19, conchide sursa citată.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri