Consiliul Fiscal: Rectificarea bugetară nu e echitabilă şi supraestimează veniturile (VIDEO)

Principiul transparenţei nu este respectat prin faptul că revizuiri majore ale unor capitole de venituri, în special veniturile nefiscale, şi de cheltuieli nu sunt însoţite de note explicative privind sursele revizuirii si ipotezele luate în calcul. În ceea ce priveşte principiul stabilităţii, Consiliul Fiscal este de părere că Guvernul are obligaţia de a asigura predictibilitatea fiscală pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice.

„Cu toate acestea, creşterea recentă a TVA nu s-a făcut în conformitate cu principiul stabilităţii, măsura fiind implementată într-un orizont de timp foarte scurt si fără o estimare detaliată de impact, desi efectele ei asupra economiei sunt majore”, spun reprezentanţii Consiliului Fiscal.

În privinţa echităţii, Guvernul trebuie să ţină cont de impactul actualelor măsuri asupra generaţiilor viitoare şi asupra dezvoltării economice pe termen mediu şi lung. Din analiza proiecţiilor pentru 2010 din proiectul de rectificare bugetară, coroborate cu datele din primul semestru al anului, se desprinde un risc semnificativ ca estimările aferente unor venituri să fie prea optimiste. Astfel, în total, veniturile fiscale ar putea fi supraevaluate cu până la 0,4-0,5% din PIB.

În ceea ce priveşte cheltuielile bugetare, Consiliul Fiscal consideră în cea mai mare parte realiste proiecţiile revizuite. Cele mai mari revizuiri în creştere sunt la cheltuielile cu asistenţa socială şi la cele cu bunuri şi servicii. Dintre capitolele de cheltuieli cu revizuiri în scădere sunt de menţionat reducerile aferente cheltuielilor de personal si cele aferente cheltuielilor de capital. Având în vedere cele menţionate, ţinta de deficit bugetar de 6,8% din PIB pentru 2010, deşi posibil de atins, comportă riscuri semnificative, susţin experţii în fiscalitate.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed