Cum ar trebuie să arate un contract de arendă ca la carte. Model

0
38

Arendarea reprezintă un contract prin care una dintre părți transmite bunuri agricole celorlalte părți, pentru a fi exploatate o perioadă de timp, în schimbul unui preț. Dacă vreți să faceți acest pas, trebuie să știți în primul rând cum ar trebuie să arate un contract de arendă ca la carte.

Contractul de arendare este reglementat in Codul civil, Cartea a V-a “Despre obligatii”, Titlul IX “Diferite contracte speciale”, Capitolul V “Contractul de locatiune”, Sectiunea a 3-a “Reguli particulare in materia arendarii”, art. 1836-1850.

Totodată, un contract de arendă presupune un acord între proprietar și arendaș, adică persoana care va exploata terenul și se poate solicita la primărie sau la biroul notarial.

Înainte de a ajunge însă la notar puteți vedea modelul de contract de arendă AICI. 

Cum ar trebuie să arate un contract de arendă ca la carte

În același timp, trebuie să mai știți și factorii foarte importanți care trebuie stipulați în contract, fie că este tip, fie că nu. Aceștia sunt următorii:

– părțile contractante și domiciliul sau sediul acestora;
– obiectul contractului, complet și precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunțită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora și planul de situație al terenurilor;
– obligațiile fiecăreia dintre părți, expres și complet menționate;
– durata arendării;
– arenda, modalitățile și termenele de plată a acesteia;
– răspunderile fiecărei părți; orice suprafață de teren sau orice alt bun agricol ce se va reține de către proprietar, uzufructuar sau deținător legal se vor specifica separat în contract;
– alte clauze convenite de părți și permise de lege.