AcasăComunicateDeciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Reglementare

 

Proiectul Regulamentului privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de ASF (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 de zile);

Aplicarea Ghidului ESMA privind procesul de calcul al indicatorilor pentru a determina cele mai relevante monede în care are loc decontarea, a Ghidului ESMA privind procesul de calculare a indicatorilor în vederea stabilirii importanței considerabile a unui CSD (Central Securities Depository) pentru un stat membru gazdă și a Ghidului ESMA privind cooperarea între autorități în temeiul articolelor 17 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.

 

Supraveghere

Rezultatul controlului periodic efectuat la Bancpost S.A. în calitate de depozitar al fondurilor de investiții administrate de SAI Globinvest S.A.;

Rezultatul controlului periodic efectuat la Piraeus Bank Romania S.A. în calitate de intermediar instituție de credit.

 

Autorizare – Avizare

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea autorizației de funcționare a SSIF Alpha Finance Romania S.A. ca urmare a numirii domnului Dobran Emilian în calitate de conducător și membru al Consiliului de Administrație al societății.

 

Diverse

Raportul privind evoluția pieței de capital din România în anul 2017;

Raportul de activitate ISF, Raportul Consiliului Director, Bilanțul și raportul cenzorului pentru anul 2017.

 

 

Ultimele Articole