Documente necesare pentru inmatricularea auto. Lista cu acte

0
3

Dacă vrei să îți înmatriculezi mașina vei avea nevoie de o serie de acte speciale pentru înmatrocularea autovehiculului. În ceea ce privește costurile, acestea sunt diferite în funcție de țara din care provine mașina.

De menționat este faptul că înmatricularea auto  trebuie făcută într-un termen de maximum 30 de zile de la momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra maşinii.

În general, la înmatricularea auto, posesorii autovehiculelor merg la o persoană autorizată în acest domeniu. Aceasta le va spune actele de care au nevoie și va pregăti dosarul complet, fără a mai fi nevoie de deplasarea posesorului. În unele cazuri este nevoie și de un contract notarial între persoana specializată și posesorul mașinii.

Lista acte necesare înmatriculare auto

 • Cererea de înmatriculare: tipizatul este gratuit şi se poate descărca online sau obţine de la DRPCIV.
 • Fişa de înmatriculare a vehiculului: se poate descărca online.
 • Cartea de identitate a vehiculului (CIV) – original şi copie.
 • Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate, în original. ITP-ul trebuie să fie în termenul de valabilitate.
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi în copie. Trebuie ştampilat de ambele organe fiscale, al vânzătorului şi al cumpărătorului. În cazul maşinilor care au mai fost înmatriculate se completează Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.
 • Actul de identitate al solicitantului (original şi copie).
 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pe numele noului proprietar (copie).
 • Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (37 de lei, în original). Se poate plăti pe loc.
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare vechi, dacă vreţi sau trebuie schimbat (costă 40 de lei în acest caz, sau 85 de lei în cazul numerelor preferenţiale) sau dovada că fostul proprietar le-a rezervat.
 • Certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Român (RAR) – numai în cazul unui autoturism adus din străinătate. Costul este de 450 de lei.
 • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele de tranzit sau dovada că maşina a fost adusă pe platformă (în cazul maşinilor aduse din străinătate).
 • Dovada plăţii TVA pentru maşinile aduse din UE, în cazul în care autoturismul va fi înmatriculat de o firmă neplătitoare de TVA sau de o persoană fizică. Formularul se numeşte ”Certificat privind atestarea plăţii TVA în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”.
 • Dovada efectuării formalităţilor vamale de import – doar pentru maşinile aduse din afara UE.
 • Copie după certificatul de înregistrare a societăţii, în cazul persoanelor juridice.
 • Împuternicire/delegaţie – este necesară chiar dacă actele sunt depuse de asociatul unic al societăţii.

Cum se programează mașina la înmatriculare

În cazul în care vreți să faceți procedeul de unul singur, primul pas este programarea pentru înmatricularea vehiculului pe site-ul DRPCIV. 

Odată ce toate actele necesare au fost adunate, trebuie să ajungeți la DRPCIV sau primăria din localitate să depuneți actele.

Dosarele la ghișeele DRPCIV sunt primite după numere de ordine eliberate de aparatele din incintă sau pe baza unei programări online printată (ghișeu special).

În ceea ce privește programare, aceasta se face online, în următoarele două luni calendaristice pe site-ul DRPCIV. Odată făcută rezervarea, nu veți mai avea dreptul să faceți alta decât după expirarea acesteia.

Următorul pas este prezentarea la ghișeul de înmatriculări la ora și data rezervată, având asupra lor dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate și rezervarea listată.