Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM: Comisia Europeană a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro

”În conformitate cu regulile UE privind ajutorul de stat, Comisia Europeană a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei). Comisia Europeană a constatat că schema de ajutor de stat IMM PLUS,continuatoarea Programului IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS, este în conformitate cu condiţiile stabilite în Cadrul temporar de criză şi tranziţie şi a concluzionat că schema de ajutor de stat reintrodusă rămâne necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă în economia unui stat membru”, anunţă FNGCIMM.

FNGCIMM va implementa patru din cele şase subcomponente ale programului IMM PLUS, respectiv: IMM România Plus, Construct Plus, IMM Prod Plus şi Agro Plus.

“Aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS reprezintă un pas semnificativ în susţinerea economiei României în faţa provocărilor create de criza geopolitică din regiune. Rezultatul implementării IMM INVEST şi IMM INVEST PLUS, în perioada 2020-2023, reprezintă un record european, fiind transpus într-un număr de aproximativ 73.000 de garanţii acordate de către FNGCIMM, în valoare de peste 47,2 miliarde lei, ce au susţinut finanţări de peste 55 miliarde lei. Pentru IMM PLUS am primit acceptul Comisiei Europene şi pentru a majora sprijinul pentru IMM-uri şi întreprinderile cu capitalizare medie de piaţă în limita a 280.000 de euro pentru companiile din sectorul agricol, până la 335.000 de euro pentru cele din sectorul pescuitului şi acvaculturii şi până la 2,25 milioane de euro pentru companiile active în alte sectoare”, a declarat Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM şi vicepreşedinte AECM.

În cadrul schemei IMM PLUS, ajutorul va lua forma garanţiilor de stat pentru credite de investiţii şi capital de lucru şi a subvenţiilor de dobânzi şi comisioane, obiectivul fiind de a asigura lichidităţile necesare pentru companiile afectate de perturbarea economică provocată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Astfel, programul guvernamental IMM PLUS, menţine principalele avantaje ale programului din ediţiile trecute, respectiv:

Credite garantate de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării acordate de băncile partenere în program;

Valoarea maximă a creditelor poate fi de până la 10 milioane lei, iar pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat nu poate depăşi 5 milioane lei;

Garanţiile de stat se acordă pe o durată de maxim 72 de luni pentru creditele de investiţii şi 36 de luni pentru capital de lucru;

Subvenţii de dobândă pe o perioadă de 12 luni, cu excepţia companiilor din agricultură, pescuit şi acvacultură;

Comisioane de risc şi administrare subvenţionate pe toată durata garanţiei.

Ajutorul va fi acordat cel târziu la data de 30 iunie 2024.

”IMM PLUS continuă să rămână un instrument esenţial în eforturile Guvernului de a menţine stabilitatea economică, şi pe aceeaşi linie de sprijin faţă companiile româneşti, FNGCIMM SA IFN a identificat alte soluţii în plan extern, pentru a susţine finanţarea IMM-urilor cu garanţii din fonduri europene. Recent, instituţia noastră a finalizat cu succes demersurile necesare pentru a obţine calitatea de partener de implementare a garanţiei europene indirecte acordate de către Comisia Europeană în cadrul Programului InvestEU. După parcurgerea cu succes a etapei obligatorii a evaluării pe piloni, realizată de auditorul extern independent KPMG România şi agreată de departamentul de resort din cadrul Comisiei Europene, ne aflăm în linie dreaptă pentru a accesa noi surse de garantare, pe care sperăm să le punem la dipoziţia companiilor romîneşti în perioada imediat următoare”, precizează Fondul.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri îşi reafirmă angajamentul de a colabora cu autorităţile române şi europene, sistemul bancar şi cu antreprenorii români pentru a asigura sprijinim pentru companiile vulnerabile să depăşească dificultăţile actuale, să susţină companiile care au planuri de dezvoltare, contribuind astfel la consolidarea şi revitalizarea mediului de afaceri din România.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii -FNGCIMM SA-IFN- este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed