Guvern: Capitalul Românesc este invitat să facă parte din Business Advisory Group al Programului Global Gateway

“Avem nevoie de voci româneşti care să reprezinte interesele mediului de afaceri la nivel european şi mondial, iar acum avem o şansă în plus. România şi antreprenorii români pot fi mai bine reprezentanţi la nivel european prin intermediul noului instrument consultativ Business Advisory Group al programului Global Gatewya, care va avea rolul de a propune realizarea de investiţii în infrastructură ca parte a strategiei mondiale a Uniunii Europene pentru stabilirea de parteneriate economie. Bugetul Global Gateway, de aproximativ 300 de miliarde de euro, va fi gestionat de către Comisia Europeană în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii şi urmăreşte ca prin intermediul firmelor europene să pună bazele la nivel mondial a unor proiecte sustenabile, care au impact real şi care contribuie la creşterea standardelor de viaţă pentru state mai puţin dezvoltate. Invit pe această cale capitalul românesc să se înscrie în cadrul Business Advisory Group”, a declarat George Agafiţei, consilier de stat şi coordonatorul naţional al Programului Global Gateway.

Pentru a sprijini mobilizarea deplină a sectorului privat şi pentru a maximiza impactul şi eficacitatea investiţiilor Global Gateway, este în curs de înfiinţare un grup informal de experţi al Comisiei, denumit Global Gateway Business Advisory Group. Prin intermediul acestui grup de experţi, strategia Global Gateway va beneficia de perspectiva de afaceri pentru planificarea şi implementarea acesteia.

Misiunea grupului va fi de a asista Comisia în consolidarea cooperării privind strategia Global Gateway şi punerea în aplicare cu sectorul privat european într-un mod structurat. Grupul va oferi o platformă pentru a discuta şi a colecta feedback cu privire la orientările strategice ale Global Gateway.

va colecta contribuţii din partea reprezentanţilor sectorului privat cu privire la priorităţile, activităţile, provocările şi oportunităţile acestora în sectoarele şi regiunile acoperite de Global Gateway şi va discuta punerea în aplicare a strategiei. Comisia solicită candidaturi pentru selectarea membrilor grupului. Grupul va fi compus din până la 60 de membri şi până la 10 observatori, precizează Executivul. Membrii vor fi organizaţii din sectorul privat din UE, cu sediul în Uniunea Europeană şi sub reglementarea UE.

Organizaţiile vor include companii de toate dimensiunile. Asociaţiile comerciale şi de întreprinderi din UE, precum şi reţelele de întreprinderi înfiinţate în UE, pot solicita, de asemenea, statutul de membru. Instituţiilor financiare europene, cum ar fi Banca Europeană de Investiţii sau Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, li se poate acorda statutul de observator prin invitaţie directă. Membrii grupului sunt numiţi de directorii generali ai Direcţiei Generale Parteneriate Internaţionale (DG INTPA) şi de Direcţia Generală Vecinătate şi Negocieri privind Extinderea (DG NEAR), după consultarea serviciilor asociate ale Comisiei, din rândul candidaţilor cu competenţe în domeniile menţionate în cererea de candidaturi şi care au răspuns la cererea de candidaturi. Cererile semnate trebuie transmise până joi, 20 aprilie 2023, la ora 14:00 cel târziu, la adresă de e-mail: [email protected] Criterii de selecţie, procedura pentru depunerea candidatorilor şi informaţii suplimentare sunt disponibile aici: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/governance/call-applications-global-gateway-business-advisory-group_ro

La 1 decembrie 2021, Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate au prezentat Comunicarea comună privind Programul Global Gateway. Parte din abordarea Team Europe, Global Gateway intenţionează să stimuleze legăturile inteligente, curate şi sigure în sectoarele digital, climatic, energetic şi al transporturilor şi să consolideze sistemele de educaţie, cercetare şi sănătate din întreaga lume.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri