AcasăEconomieGuvernul a adoptat un memorandum care aprobă implementarea unei metodologii, la nivel...

Guvernul a adoptat un memorandum care aprobă implementarea unei metodologii, la nivel naţional, în proiectele de investiţii finanţate din fonduri publice din domeniu construcţiilor, potrivit PNRR

„Aprobarea acestei Foi de parcurs aprobată prin acest Memorandum defineşte principalele acţiuni generale, etapele de implementare cu secvenţierea acestora în timp şi entităţile responsabile, raportat la domeniile specifice de competenţă, care vor sprijini facilitarea utilizării metodologiei BIM (Building Information Modelling) la nivel naţional, în proiectele de investiţii finanţate din fonduri publice din sectorul construcţiilor, cu scopul de a eficientiza procesul de documentare, proiectare, autorizare, execuţie, exploatare şi întreţinere postutilizare/demolare, coordonare şi monitorizare a calităţii proiectelor de construcţii pe tot parcursul ciclului de viaţă”, mai indică sursa citată.

Memorandumul pregăteşte utilizarea la nivel naţional a metodologiei BIM în materie de investiţii din sectorul construcţiilor cu finanţare publică, pentru a oferi un cadru normativ simplificat şi actualizate care să sprijine implementarea investiţiilor în tranziţia către clădiri verzi şi reziliente.Foaia de parcurs oferă în această direcţie o perspectivă pe termen scurt şi mediu bazată pe iniţiative strategice pentru a sprijini atât sectorul public, cât şi cel privat, obiectivul său fiind de a maximiza investiţiile şi de a creşte productivitatea în sectorul construcţiilor, cu introducerea progresivă a obligativităţii utilizării BIM şi implementarea acestei metodologii pe parcursul întregului ciclu de viaţă al unei construcţii.

Potrivit sursei menţionate, acţiunile de implementare din Foaia de parcurs sunt structurate în 4 etape, şi anume:

Etapa 1 (trimestrul III – trimestrul IV 2022) – etapa de debut;

Etapa 2 (trimestrul I 2023 – trimestrul II 2024) – pregătirea cadrului de implementare;

Etapa 3 (trimestrul III 2024 – trimestrul III 2026) – demararea introducerii BIM la nivel naţional şi implementarea de proiecte-pilot;

Etapa 4 (trimestrul IV 2026 – trimestrul IV 2028) – dezvoltarea şi extinderea BIM la scară largă.

Ultimele Articole