AcasăEconomieGuvernul reintroduce acordarea şomajului tehnic şi reglementează noi măsuri de protecţie socială,...

Guvernul reintroduce acordarea şomajului tehnic şi reglementează noi măsuri de protecţie socială, în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice din cauza epidemiei de SARS-CoV-2

Pentru menţinerea locurilor de muncă, noul act normativ prevede:

Pentru angajaţi:

  – acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021. Acest tip de sprijin va fi acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la 31 martie 2022, în situaţia suspendării temporare a contractului individual de muncă (CIM) din iniţiativa angajatorului, pe perioada stării de alertă;

  – măsura se aplică şi salariaţilor angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile teritoriale de sănătate publică cu excepţia celor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

Indemnizaţia se plăteşte din bugetul asigurărilor de şomaj la cererea angajatorului, însoţită de lista persoanelor care beneficiază şi de declaraţia pe propria răspundere, documente transmise electronic la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

Actul normativ instituie, în cazul angajatorilor, posibilitatea de decontare atât a indemnizaţiei de şomaj tehnic, cât şi a indemnizaţiei pentru reducerea timpului de lucru (OUG nr. 132/2020). Aceste măsuri pot fi acordate fie pentru salariaţi diferiţi, în aceeaşi perioadă din lună, fie pentru acelaşi salariat, în perioade diferite din lună.

Pentru profesionişti:

  – acordarea unei indemnizaţii în cuantum de 75% din câştigul salarial mediu brut reglementat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, din bugetul de Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru :

      – profesionişti, reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

      – persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, conform Legii nr. 8/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    – persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

Sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii şi cercetătorii din domeniul sportiv primesc o indemnizaţie de 75% din drepturile aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut, dacă contractul de activitate a fost suspendat din iniţiativa structurii sportive.

Acest tip de indemnizaţie se acordă, din bugetul de stat, în baza unei cereri şi a declaraţiei pe propria răspundere, însoţite de documentul care atestă întreruperea temporară a activităţii. Actele trebuie transmise electronic la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială.

Ordonanţa de urgenţă prevede şi o serie de măsuri complementare:

 – persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea a două indemnizaţii, atât în calitate de angajat, cât şi în cea de profesionist, vor beneficia de o singură indemnizaţie, în cuantumul cel mai avantajos, respectiv cea acordată în calitate de profesionist;

 – indemnizaţia acordată în baza acestei ordonanţe de urgenţă se ia in calcul la stabilirea dreptului de indemnizaţie pentru creşterea copilului;

 – profesioniştii care vor primi indemnizaţia acordată în baza OUG aprobate vineri vor putea solicita şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Documentul modifică şi legislaţia privind acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor. Astfel, perioadele în care persoanele beneficiază de indemnizaţiile acordate în baza OUG nr.111/2021 (indemnizaţie de şomaj), vor fi incluse în perioadele luate în calcul la stabilirea drepturilor de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor şi a altor drepturi prevăzute de OUG nr.111/2010.

Actul normativ stabileşte şi verificările pe care Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială le poate face în privinţa solicitărilor de decontare transmise de furnizori, răspunderea asupra modului de aplicare a schemei de compensare pentru clienţii casnici revenind exclusiv acestora din urmă, prin modificarea art. 2 din  OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.259/2021, cu modificările ulterioare.

 

Ultimele Articole