INS: Managerii estimează o creştere a preţurilor în industria prelucrătoare, comerţul cu amănuntul şi servicii, până în luna martie

Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS. Soldul conjunctural procentual este obţinut c a diferenţă între procentajul manageri lor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor car e au indicat varianta negativă .

Industrie prelucrătoare

” În cadrul anchetei de conjunctură din luna ianuarie 202 2 , managerii din industria prelucrătoare preconizea ză pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural +1 %). Pe ntru activitatea de fabricare a produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului se va înregistra c ea mai mare creştere (sold conjunctural + 62 %) „, arată datele INS.

Referitor la numărul de salariaţi se estimează relativă stabilitate , soldul conjunctural fiind de +4 % pe total industrie prelucrătoare. Pentru preţurile produselor industriale se prognozează creştere în următoarele trei luni (sold conjunctural + 3 9 %).

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna ianuarie 2022 , în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni scădere moderată a volumulu i producţiei (sold conjunctural – 6 %) . Managerii estimează scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural – 7 %) .

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creştere accentuată a acestora (sold conjunctural + 4 9 %).

Comerţ cu amănuntul

În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni tendinţă de scădere moderată a activităţii economice (sold conjunctural – 1 2 % ). V olumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile c omerciale va înregistra scădere moderată (sold conjunctural – 7 %) .

Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni creştere moderată a numărului d e salariaţi (sold conjunctural + 12 % ).

M anagerii societăţilor comerciale estimează creştere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural + 39 %).

Servicii

Conform estimărilor din luna ianuarie 2022 , cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural +2 %). În sectorul de servicii se estimează , de asemenea, relativă stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural – 2 %).

Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de creştere (sold conjunctural + 23 % ).

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed