INS: Numărul locurilor de muncă vacante a fost 35.000 în primul trimestru, în creştere cu 1.700 faţă de trimestrul anterior

”În trimestrul I 2024, numărul locurilor de muncă vacante a fost 35.000, în creştere cu 1.700 faţă de trimestrul anterior. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul I 2024 a fost 0,69%, în creştere cu 0,04 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2023, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 12.100, iar rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,24 puncte procentuale”, arată datele INS.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

În trimestrul I 2024, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,53%), intermedieri financiare şi asigurări (1,51%), respectiv în distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi activităţi de spectacole, culturale şi recreative (1,36% pentru fiecare în parte). Peste 23% din numărul total al locurilor de muncă vacante s-au concentrat în industria prelucrătoare (8.100 locuri vacante), iar valoarea ratei a fost 0,74%.

Sectorul bugetar a însumat peste 19% din numărul total al locurilor de muncă vacante.

Astfel, în sănătate şi asistenţă socială, respectiv administraţia publică s-au regăsit câte 3.000 de locuri vacante, iar în învăţământ 0,7 mii de locuri vacante. La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în învăţământ (0,20%), industria extractivă (0,25%), respectiv în agricultură, silvicultură şi pescuit (0,37%).

Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în tranzacţii imobiliare şi industria extractivă (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte), respectiv în alte activităţi de servicii (0,2 mii locuri vacante).

Trimestrul I 2024 comparativ cu perioadele precedente Prin comparaţie cu trimestrul precedent, cele mai relevante creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în construcţii (+0,28 puncte procentuale), urmate de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, respectiv sănătate şi asistenţă socială (+0,18 puncte procentuale pentru fiecare în parte).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai importante creşteri s-au observat în construcţii (+1.300 locuri vacante), sănătate şi asistenţă socială (+0,7 mii locuri vacante), urmate de transport şi depozitare, respectiv activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,4 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

 La polul opus, în ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante, cele mai relevante scăderi s-au observat în activităţile de tranzacţii imobiliare (-0,14 puncte procentuale), respectiv comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (-0,13 puncte procentuale); această din urmă activitate a înregistrat şi cea mai semnificativă diminuare a numărului locurilor de muncă vacante (-1.100 locuri vacante). Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cele mai importante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în tranzacţii imobiliare (-0,84 puncte procentuale), administraţie publică (-0,80 puncte procentuale), respectiv activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,58 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai relevante scăderi în industria prelucrătoare (-2.900 locuri vacante), administraţie publică (-2.200 locuri vacante), respectiv activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-1.800 locuri vacante). La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai semnificative creşteri în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,31 puncte procentuale), respectiv în alte activităţi de servicii (+0,17 puncte procentuale).

Cât priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai mari creşteri s-au regăsit în hoteluri şi restaurante (+0,4 mii locuri vacante) şi în construcţii (+0,3 mii locuri vacante).

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul I 2024, cele mai mari valori atât ale ratei, cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (0,80%, respectiv 9.600 locuri vacante), respectiv de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (0,78%, respectiv 5.200 locuri vacante).

Cele mai mici valori ale celor doi indicatori s-au observat pentru ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,33%, respectiv 0,1 mii locuri vacante) şi de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,42%, respectiv 1,6 mii locuri vacante).

Trimestrul I 2024 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent, atât rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante au înregistrat cele mai relevante creşteri în rȃndul ocupaţiilor de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (+0,15 puncte procentuale, respectiv +1.100 locuri vacante), respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (+0,12 puncte procentuale, respectiv +0,7 mii locuri vacante).

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a cunoscut scăderi mai semnificative în rȃndul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,08 puncte procentuale) şi de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (-0,07 puncte procentuale), această din urmă grupă majoră a înregistrat şi cea mai relevantă scădere a numărului locurilor de muncă vacante (-0,7 mii locuri vacante).

 Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cei doi indicatori au înregistrat exclusiv scăderi.

Astfel, în ceea ce rata locurilor de muncă vacante, cele mai relevante diminuări s-au regăsit în rȃndul ocupaţiilor de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (-0,39 puncte procentuale), urmate de cele de ocupaţii elementare – grupa majoră 9 (-0,38 puncte procentuale). Relativ la numărul locurilor de muncă vacante, aceasta a cunoscut cele mai semnificative scăderi în rȃndul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (-4.000 locuri vacante), urmate de cele de ocupaţii elementare – grupa majoră 9 (-2.600 locuri vacante).

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed