INS: Producţia industrială a crescut cu 16% în primele şase luni, ca serie brută, faţă de aceeaşi perioadă din 2020

„În perioada 1 ianuarie – 3 0 iunie 202 1 , comparativ c u perioada 1 ianuarie – 3 0 iunie 2020 , producţia industrială (seri e brută) a crescut cu 1 6 %, ca efect al creşterilor înregistrate de industria prelucră toare (+1 7 , 8 %) şi p roducţi a şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1 2 , 9 %). I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 2 , 1 %. Producţia industrial ă, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , în perioada 1 ianuarie – 3 0 iunie 2021 , comparativ c u perioada 1 ianuarie – 3 0 iunie 2020 , a fost mai mare cu 1 6 , 7 %, datorită creşterilor înregistrate în industria prelucrătoare (+1 7 , 6 %) şi p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer co ndiţionat ( + 1 3 , 0 %). I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 2 , 8 %”, arată datele INS.

În luna iunie 20 2 1 , producţia industrială ( serie brută) a crescut faţă de luna precedentă cu 3 , 1 % ca efect al creşterilor înregistrate de industria prelucr ătoare (+3,7%) şi p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă ca ldă şi aer condiţionat (+1,4 %) . I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 2,8%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , a fost mai mare cu 0,3 % faţă de luna precedentă , susţinută de creşteril e înregistrate de p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1,4%) şi industria prelucrătoare (+1 , 3 %) . I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 0,6% .Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (ser ie brută) a crescut cu 11 , 6 %, datorită creşter ilor î nregistrate de cele trei sectoare industriale: p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă cal dă şi aer condiţionat (+ 1 7 , 4 %) , industria prelucrătoare (+11%) şi i ndustri a extractiv ă (+ 7 , 1 % ) .

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , a fost mai mare cu 12 , 5 %, urmare a creşterilor p roducţi ei ş i furniz ării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1 7 , 3 %) , industri ei prelucrătoare (+9,1%) şi i ndustri ei extractiv ă (+ 7 , 2 % ) .

 

 


 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed