AcasăEconomieMIPE a publicat Ghidul Acţiunii ”Investiţii în activităţi productive”, destinat relizării de...

MIPE a publicat Ghidul Acţiunii ”Investiţii în activităţi productive”, destinat relizării de investiţii pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie sau prestare de servicii, dar şi pentru retehnologizare / Apelul va fi deschis în data de 23 august

”Acordăm aceste finanţări pentru a sprijini refacerea capacităţii de rezilienţă microîntreprinderilor şi IMM-urilor, prin realizarea de investiţii pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie sau prestare de servicii, dar şi pentru retehnologizare. Sprijinim, în egală măsură, şi refacerea economiei grav afectată de efectele pandemiei COVID-19”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş. 

 Alocarea indicativă a apelului de proiecte, conform Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Acţiunea 4.1.1. – Investiţii in activităţi productive este de 238.760.397 euro, însă, prin aplicarea mecanismul de supracontractare prevăzut de legislaţia în vigoare, suma maximă până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul a 358.140.596 euro. 

”Pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de minimis valoarea finanţării nerambursabile este de minim 50.000 euro şi maxim 200.000 euro, iar pentru proiectele care intră sub incidenţa ajutorului de stat valoarea finanţării nerambursabile este de minim 50.000 euro şi maxim 500.000 euro. Potenţialii beneficiari se pot înrola în aplicaţia IMM Recover pentru pregătirea documentelor începând cu data de 16 august 2022, data la care începe perioada de preînscriere” arată MIPE.  

Sursa citată a precizat că lansarea apelului de proiecte şi depunerea propunerilor de proiecte în aplicaţia informatică IMM Recover va avea loc pe data de 23 august 2022. 

Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanţare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMM Recover, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul solicitantului se va face începând cu data de 23 august 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice. Apelul se va încheia pe data de 29 august 2022, ora 23:59:59.  

 

 

Ultimele Articole