AcasăGeneralModel de contract de comodat pentru sediul social al unei firme

Model de contract de comodat pentru sediul social al unei firme

În cazul în care v-ați deschis o firmă și aveți nevoie de un contract de comodat, aveți aici toate informațiile pe care trebuie să le știți. Model de contract de comodat pentru sediul social al unei firme.

Acest tip de contract este necesr în cazul companiilor nou infiintate care au nevoie de un sediu social si nu doresc sa inchirieze neaparat un nou spatiu sau se inteleg cu o alta persoana juridica pentru a folosi un spatiu care ii apartine comodantului.

Contractul prevede datele personale ale persoanei care îl încheie, dar și adresa sediului firmei. Totodată, la el se mai aduagă și o serie de reguli stricte care trebuie respectate de ambele părți.

Model de contract de comodat pentru sediul social al unei firme

CONTRACT DE COMODAT

Intre partile:

_______________, de cetatenie romana, domiciliat in _______, Str._________nr.____, bl._____, sc._______, et._____, ap.______, sector____, identificat cu C.I. seria____nr.______, emisa de _______la data de_____, CNP:________, in calitate de comodant, si

 

S.C._______________S.R.L., persoana juridica romana in curs de constituire cu sediul in _________, Str._______, nr._____, bl._____, sc.______, et._____, ap._____, sector____, reprezentata de Administrator______, de cetatenie romana, domiciliat in __________, Str._________nr.____, bl._____, sc._______, et._____, ap.______, sector____, identificat cu C.I. seria____nr.______, emisa de _________la data de_____, CNP:________, in calitate de comodatar,

 

a intervenit prezentul CONTRACT DE COMODAT in urmatoarele conditiuni:

Eu,_______________________(proprietar al imobilului), dau cu titlu de folosinta, 1 camera si accesul la dependintele comune din imobilul situat in _______, Str.________, nr.______, bl._____, sc._____, et._______, sector_______, pentru a fi utilizat de comodatar in vederea desfasurarii activitatii unui birou.

Comodatarul, va putea utiliza in temeiul prezentului contract de comodat apartamentul imprumutat pentru desfasurarea activitatii.

Comodatarul, declara ca primeste cu titlu de imprumut gratuit o camera din imobilul descris mai sus si se obliga sa se ingrijeasca de acesta ca un bun proprietar in conditiile art. 1564 si urm. din Codul civil sub conditia respectarii clauzei contractuale de amenajare a spatiului folosit.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art. 1561 si 1575 din Codul civil, fiind esentialmente gratuit, fara nici o plata din partea comodatarului pentru comodanti, sub conditia amenajarii integrale a spatiului din apartament, ce face obiectul prezentului contract.

Imprumutul de folosinta se face pe o perioada de _____ ani.

 

OBLIGATIILE COMODATARULUI:

– conservarea spatiului imprumutat in bune conditiuni pentru a putea fi inapoiat intr-o stare de folosinta acceptabila de comodant;

– folosirea spatiului in scopul stipulat in prezentul contract;

– suportarea cheltuielilor de folosinta si intretinere necesare utilizarii apartamentului, reprezentand: intretinere, apa, gaze, curent electric, telefon, impozitul aferent apartamentului.

Comodatarul se obliga sa aduca imobilului toate imbunatatirile necesare pentru desfasurarea activitatii (zugraveli, compartimentare, amenajari birouri, parchetare, gresie, faianta, instalatii sanitare, amenajari bai, balcon, schimbarea ferestrelor termopan si a usilor, instalatii apa, incalzire, gaze) suportarea taxelor si impozitelor legate de cota imprumutata din apartamentul in cauza.

Redactat in 4 exemplare, astazi _______________, la ________________.

 

COMODANT, COMODATAR,

Ultimele Articole