Profitul net al Nuclearelectrica a scăzut în primul trimestru cu 26,5%, la 563,27 milioane lei

0

”Producţia brută de energie electrică a celor două unităţi operaţionale ale CNE Cernavodă a fost de 3.000.292 MWh în trimestrul I 2024 (din care 2.998.845 MWh în trimestrul I 2023); din această producţie brută, consumul propriu tehnologic al Unităţilor în timpul funcţionării, a fost de 232.000 MWh în trimestrul I 2024 (din care 229.000 MWh în trimestrul I 2023). În trimestrul I 2024 cantitatea de energie electrică produsă şi livrată în SEN a fost de 2.767.990 MWh, în scădere cu 0,06% faţă de nivelul înregistrat în trimestrul I 2023 de 2.769.639 MWh. Programul de producţie de energie electrică netă aprobat de Consiliul de Administraţie pentru anul 2024 (revizie martie 2024) a avut în vedere o cantitate de 10.179.063 MWh; pentru trimestrul I 2024, este prevăzută o cantitate de 2.747.369 MWh, fiind realizat în proporţie de 100,7%”, arată raportul companiei.

Factorul de utilizare a puterii instalate, înregistrat de fiecare unitate operaţională din cadrul CNE Cernavoda în trimestrul I 2024, precum şi cumulat de la începerea exploatării comerciale (Unitatea 1 la 2 decembrie 1996, Unitatea 2 la 1 noiembrie 2007) până la 31 martie 2024.

Valoarea totală a programului de investiţii al SNN pentru anul 2024 este de 1,599 miliarde lei (fără componenta alocată plăţii serviciului datoriei aferent împrumuturilor pe termen lung), program de investiţii aprobat prin Hotararea nr. 1/28.02.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SNN SA. Programul de investiţii al SNN pentru anul 2024 cuprinde proiecte de investitii necesare în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, al Sucursalei FCN Piteşti şi al sediului central, estimate a se realiza până la sfârşitul anului 2024, precum şi obiective de investiţii cu finalizare în următorii ani.

Nuclearelectrica are o capitalizare de 14,59 miliarde lei.

Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% din producţia totală de energie fără CO2 din România.