Romgaz a alocat peste 31,2 mil. lei pentru servicii de perforare şi echiparea sondelor de gaze

Potrivit anunţului de participare publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), contractul prevede servicii de arhitectură, servicii de inginerie specializată şi de inginerie integrată, de proiectare urbanistică şi peisagisitică, servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică, precum şi servicii de testări şi analize tehnice.

Durata contractului sau termenul pentru finalizare este de 12 luni începând de la data atribuirii.

Se solicită o garanţie de participare pentru Lotul 1 de 251.196 lei, pentru Lotul 2 – 9.716 lei, pentru Lotul 3 – 39.349 lei, pentru Lotul 4 – 6.373 lei; pentru Lotul 5 – 6.084 lei, precum şi o garanţie de buna execuţie de 5% din valoarea contractului fără TVA. De asemenea, cei care doresc să participe la licitaţie trebuie să prezinte bilanţul contabil la 31 decembrie 2009, iar cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani de minimum.: Lotul 1 – 50.200.000 lei; Lotul 2 – 1.900.000 lei; Lotul 3 – 7.800.000 lei; Lotul 4 – 1.200.000 lei; Lotul 5 – 1.200.000 lei.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 7 iunie, ora 15:00, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 iunie, ora 10:00. Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 60 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor).

Producătorul naţional de gaze naturale Romgaz acoperă aproximativ o treime din consumul anual de gaze al României. Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, care deţine 85,01% din acţiuni, iar restul de 14,99% din acţiuni aparţine Fondului Proprietatea. Romgaz are ca principal obiect de activitate extracţia şi înmagazinarea gazelor naturale.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed