Unde-i legea unică, e tocmeală

Legea unică a salarizării vizează personalul din instituţii publice, autorităţi administrative autonome şi din instituţiile aflate în subordinea acestora – finanţate integral din bugetul de stat, din bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale de stat. În grilă, au fost incluşi şi angajaţii din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii.

Există însă, şi salariaţi care scapă de Legea unică. Este vorba despre angajaţii din Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supravegere a Asigurărilor şi cei din Comisia de Supravegere a Sistemului Pensiilor Private.

Potrivit proiectului legii salarizării unice, bugetarii pot fi avansaţi în funcţie doar din 3 în 3 ani. Pentru a putea fi avansat, un bugetar trebuie să obţină calificativul „foarte bun” de cel puţin două ori în ultimii 3 ani, de la şeful ierarhic. Evaluarea completă o face însă, o comisia desemnată de instituţie, din care fac parte şi sindicatele.

Promovarea se face şi în funcţie de vechimea în postul respectiv. Astfel, remuneraţia unui debutant poate creşte abia după 6 luni de activitate. După un an de muncă, debutantul va da examen pentru a avansa în funcţia sau treapta profesională imediat superioară.

În proiect, se mai arată că funcţionarii publici pot lucra şi în domeniul privat. Este însă, vorba despre activităţi care nu au legătură directă sau indirectă cu atribuţiile extercitate.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed