ANCOM propune noi prevederi privind accesul la serviciile de urgenţă 112

Potrivit ANCOM, pentru ca utilizatorii finali care apelează 112 să beneficieze de ajutor în timp util de la agenţiile specializate de intervenţie (Poliţie, Ambulanţă, Pompieri etc.), este necesară o localizare cât mai exactă a acestora, fapt ce necesită actualizarea permanentă a bazelor de date care conţin informaţia de localizare primară.

Astfel, se propune ca bazele de date care conţin informaţia de localizare primară să fie actualizate permanent de către fiecare furnizor de reţele publice mobile de comunicaţii electronice, printr-un canal de date securizat, de îndată ce apar modificări ale informaţiilor conţinute, susceptibile de a prejudicia procesul de localizare.  

Totodată, în cazul furnizorilor care oferă servicii de tip voce peste Wi-Fi, modificările impun transmiterea către serviciul de urgenţă 112 a apelurilor iniţiate pe o conexiune de date dintr-o altă reţea de comunicaţii electronice, în cazul în care apelantul se află într-o zonă fără semnal în oricare din reţelele publice de comunicaţii electronice mobile. 

Accesul la serviciile de urgenţă din „roaming naţional” şi de la numerele independente de locaţie

Totodată, proiectul propus de ANCOM abordează şi cazurile în care serviciul de urgenţă 112 este apelat prin „roaming naţional”, prevăzând în acest caz transmiterea identificatorului unic al apelantului, utilizat atât pentru identificarea persoanei în cauză, cât şi în procesul de localizare a acesteia. În acest sens se va utiliza identificatorul unic IMSI – International Mobile Subscriber Identity.

În situaţia utilizării unor servicii independente de locaţie, furnizorii de astfel de servicii vor pune la dispoziţia abonaţilor o modalitate electronică rapidă şi gratuită, de actualizare a informaţiei de localizare, informându-şi, de asemenea, abonaţii, lunar (de ex. prin intermediul facturii, email, SMS), cu privire la beneficiile completării şi actualizării informaţiilor de localizare în cazul apelării 112, luând totodată toate măsurile pentru obţinerea unei confirmări din partea acestora cu privire la recepţionarea acestor informări. Tot pentru asigurarea disponibilităţii informaţiilor de localizare, s-a introdus o prevedere prin care activarea serviciului independent de locaţie se va realiza doar după ce abonatul pune la dispoziţia furnizorului informaţiile de localizare.

Accesul utilizatorilor cu dizabilităţi la serviciile de urgenţă

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciul de urgenţă 112, furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului au obligaţia de a asigura originarea şi transmiterea către centrul unic pentru apeluri de urgenţă a comunicaţiilor de urgenţă realizate prin intermediul serviciului de conversaţie totală de către utilizatorii finali cu dizabilităţi de auz şi/sau de vorbire sau cu afecţiuni auditive şi/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, inclusiv în cazurile în care aceşti utilizatori se află în roaming pe teritoriul României.

Proiectul de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii  nr. 1023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă poate fi consultat , persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 02.09.2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa . 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed