Care este procedura și documentele necesare la schimbarea buletinului

0
3

Mai devreme sau mai târziu, cartea de identitate trebuie schimbată, iar pentru a nu ne trezi întorși înapoi de la Poliție, este bine să știm care este procedura și documentele necesare la schimbarea buletinului.

În funcție de tipul de buletin pe care îl dorim, actele diferă. Mai exact, există buletinul de la 14 ani, buletinul de la 18 ani, buletin provizoriu, dar și buletin simplu.

Astfel, pentru minorii care împlinesc vârsta de 14 și vor avea prima carte de identitate, va fi nevoie și de prezența părinților sau a unui reprezentant legal.

În această situație, potrivit site-ului Poliția Română, este nevoie de următoarele documente:

 • certificat de naştere, în original şi copie;
 • cerere pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, dar şi de părinte sau reprezentant legal;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi ori al reprezentantului legal;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea de divorţ, în original şi copie;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal dovedește adresa de domiciliu, în original şi copie;
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea cărţii de identitate ( 7 lei )
 • Ce acte se cer pentru obținerea cărții de identitate, la vârsta de 18 ani

Documente necesare la schimbarea buletinului 

Și tinerii care împlinesc 18 ani vor avea nevoie de un părinte atunci când obțin o nouă carte de identitate. Părintele, sau tutorele legal trebuie să dea o declarație scrisă în fața personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor unde se depune cererea de eliberare a buletinului. Actele necesare sunt următoarele:

 • certificatul de naştere, în original şi copie;
 • documentul ce dovedește adresa de domiciliu, în original şi copie;
 • cererea pentru eliberarea buletinului;
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, ce să arate că identitatea declarată în cererea de eliberare a buletinului, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu amprentele solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al solicitantului;
 • chitanţa ce reprezintă contravaloarea cărţii de identitate.

Documente necesare buletin provizoriu 

Pentru buletinu provizoiru, este nevoie de mai puține acte. Acesta are o valabilitate de un an și poate fi obținută de o persoană care nu are toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, sau pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar pe teritoriul României.

Astfel, ei vor avea nevoie de următoarele:

 • cererea pentru a se elibera cartea de identitate
 • 3 fotografii tip: 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, dintre cele cu care, conform legii, se pot dovedi numele de familie și prenumele, data de naștere, starea civilă, cetățenia română, adresa de domiciliu sau de reședință, original și copie;
 • chitanța ce reprezintă contravaloarea cărții de identitate provizorii, adică un leu, achitată la ghișeu.