Consiliul Concurenţei anunţă că îşi îmbunătăţeşte instrumentele de detectare şi sancţionare a faptelor anticoncurenţiale

”Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă care transpune în legislaţia internă Directiva europeană nr 1/2019, numită şi ECN+ (European Competition Network – Reţeaua Europeană de Concurenţă), care asigură instrumente suplimentare pentru aplicarea regulilor europene, cu scopul de a garanta independenţa autorităţilor de concurenţă şi funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Astfel, actul normativ vizează independenţă în adoptarea deciziilor, eficientizarea instrumentelor de investigaţie şi a programului de clemenţă şi permite cooperarea mutuală cu autorităţile de concurenţă la nivelul Uniunii Europene.

„Practic, ne îmbunătăţim unele instrumente legale de depistare şi sancţionare a practicilor anticoncurenţiale şi preluăm noi atribuţii. Cu toate acestea, mai sunt probleme care trebuie rezolvate. De exemplu, modalitatea politică de numire şi stabilirea numărului persoanelor din Plen, adică a conducerii instituţiei, va fi abordată în parlament, unde se află în dezbatere un proiect de lege. De asemenea, problema resurselor rămâne nerezolvată: de peste 10 ani salariile angajaţilor nu au fost majorate, ceea ce a condus la migrarea personalului specializat şi bine pregătit către mediul privat, care oferă pachete salariale şi beneficii mult mai atractive”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Actul normativ prevede consolidarea puterilor de inspectie, astfel încât inspectorii de concurenţă au dreptul de a citi/deschide/accesa orice informaţie aflată la dispoziţia companiei inspectate, indiferent de caracterul respectivelor informaţii sau de mediul în care sunt stocate (de ex. în cloud).

În acelaşi timp, la solicitarea Guvernului, atunci când există premise că mediul concurenţial este distorsionat pe o anumită piaţă, în cazul analizelor derulate de autoritatea de concurenţă, aceasta poate efectua inspecţii în baza autorizării judiciare.

De asemenea, este specificată posibilitatea de a efectua inspecţii inopinate cu asistenţa structurilor de specialitate ale Poliţiei Române.

În ceea ce priveşte amenzile, este stabilită posibilitatea ca sancţiunile să se aplice la cifra de afaceri însumată, realizată la nivel mondial de toate persoanele fizice şi juridice ce constituie o entitate economică unică, precum şi executarea de la membrii unei asocieri de companii a amenzilor impuse respectivei asocieri, prin luarea în considerare a cifrelor de afaceri totale ale membrilor, atunci când asocierea se dovedeşte a fi insolvabilă.

De asemenea, actul normativ precizează acordarea de asistenţă reciprocă între autorităţile competente dintre statele membre cu privire la colectarea de probe, executarea deciziilor de impunere a unor amenzi sau a unor penalităţi cu titlu cominatoriu.

Ordonanţa de Urgenţă mai prevede o abordare unitară a mecanismului de examinare a investiţiilor străine de către Comisia de Examinare a investiţiilor Străine Directe (CESID), în sensul examinării, pe lângă investiţiile din spaţiul non-UE, şi a celor din Uniunea Europeană, asigurându-se astfel inclusiv o egalitate de tratament între investiţiile UE şi non-UE.

De asemenea, actul normativ vizează preluarea de către Consiliul Concurenţei a unor atribuţii suplimentare care derivă din aplicarea unor regulamente europene, respectiv Regulamentul privind subvenţiile străine şi Regulamentul privind contestarea pieţelor digitale (DMA), precum şi îmbunătăţirea mecanismului (prevăzut de OUG nr. 77/2014) privind procedurile în domeniul ajutorului de stat la nivel central, regional şi local, inclusiv consolidarea măsurilor de recuperare ale ajutoarelor de stat considerate ca fiind acordate în mod ilegal sau utilizate abuziv.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed