Distribuţie Energie Electrică Romania, prin Sucursala Baia Mare, a realizat investiţii de peste 40 milioane lei, în anul 2023

0

”Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), prin Sucursala Baia Mare, a investit peste 40 milioane de lei în modernizarea şi dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice, în anul 2023. Direcţiile principale au vizat asigurarea unui nivel optim de tensiune, îmbunătăţirea calităţii energiei electrice distribuite, reducerea numărului de deranjamente, reducerea pierderilor în reţea şi implicit, reducerea costurilor cu mentenanţa”, anunţă compania.

Una dintre cele mai importante investiţii pentru continuarea dezvoltării infrastructurii de reţea din judeţul Maramureş o reprezintă realizarea Staţiei de transformare 110/20 kV Leordina.

Prin implementarea acestui proiect, a cărui valoare este de 28 milioane lei, din care 22,6 milioane lei reprezintă fonduri nerambursabile, aproximativ 55.000 de utilizatori, din 15 localităţi aflate în zonele Valea Vişeului şi Valea Izei – judeţul Maramureş, vor beneficia de un serviciu de distribuţie a energiei electrice la înalte standarde de siguranţă, permanenţă şi continuitate. Această investiţie permite preluarea mai eficientă a energiei regenerabile produse atât în centralele existente, cât şi în cele noi.

De asemenea, se va îmbunătăţi eficienţa energetică a instalaţiilor, prin reducerea consumului propriu tehnologic în reţelele existente şi va facilita racordarea de noi consumatori, atât casnici cât şi I.M.M.-uri.

În scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite clienţilor, a reducerii numărului şi duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică şi a eficienţei operaţionale, Sucursala Baia Mare a mai finalizat următoarele proiecte de investiţii majore:

Lucrarea de investiţii “Trecerea la 20 kV a 26 posturi de transformare în anvelopă de beton în municipiile Baia Mare şi Sighetul Marmaţiei”. Obiectivul urmărit prin realizarea acestei investiţii a fost de creştere a gradului de satisfacţie al clienţilor prin reducerea timpilor de realimentare a consumatorilor în caz de avarie, precum şi  creşterea gradului de siguranţă şi securitate în exploatarea instalaţiei şi în distribuţia energiei electrice.

Lucrarea de investiţii „Creşterea capacităţii de distribuţie la 20 kV şi modernizarea staţiei de transformare 110/20 kV Pietrosul, staţie intercalată în bucla de alimentare a zonei Maramureşului Istoric”. Staţia 110/20 kV Pietrosul alimentează cu energie electrică atât o parte a oraşului Borşa, cât şi consumatori rurali din împrejurime, situaţi în zona turistică recunoscută la nivel naţional, aflată într-o permanentă dezvoltare.

Prin lucrarea ”Întărire reţea în amonte de punctul de racordare – realizare racord 20 kV şi post de transformare în localitatea Coaş, sat Întrerâuri, judeţul Maramureş”, peste 1.500 de utilizatori din zonă vor beneficia de un serviciu de distribuţie la înalte standarde de calitate, în condiţii de siguranţă şi permanenţă, reducându-se astfel numărul şi durata întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. De asemenea, noile locuri de consum apărute ca urmare a dezvoltării zonei vor putea fi racordate cu uşurinţă la reţeaua de distribuţie a societăţii noastre.

”Modernizarea, dezvoltarea şi digitalizarea reţelei de distribuţie reprezintă obiectivele strategice ale companiei. Investiţiile realizate în ultimii ani au dus la îmbunătăţirea principalilor indicatori de calitate ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, utilizatorii  beneficiind de continuitate şi permanenţă în alimentarea cu energie electrică, prin reducerea fluctuaţiilor de tensiune şi a numărului întreruperilor, precum şi asigurarea capacităţii de racordare la reţea a tuturor utilizatorilor”, precizează compania.