Executivul a stabilit, prin hotărâre, cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură prin PAP 2021-2027

În perioada de programare 2021-2027, România va beneficia de asistenţa financiară publică nerambursabilă pentru sectorul de pescuit şi acvacultură, inclusiv pentru comunităţile în care se practică aceste activităţi, arată comunicatul de presă al Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027 a fost necesară ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021 – 2027 al României pentru sprijin acordat din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit şi Acvacultură. Astfel, prin prezentul act normativ se instituie, pentru perioada de programare 2021-2027, regulile aplicabile cheltuielilor realizate din fonduri externe nerambursabile UE şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor din bugetul de stat.

MADR, prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM, are obligaţia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute de  legislaţia europeană şi naţională şi de a lua măsurile concrete pentru asigurarea gestionării judicioase şi eficiente a fondurilor europene destinate sectorului de pescuit şi acvacultură.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed