Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane anunţă grevă generală în 27 noiembrie. Care sunt nemulţumirile sindicaliştilor

Urmare grevei de avertisment din data de 15 septembrie 2023, reprezentanţii Guvernului anunţau creionarea unui plan pentru: finanţarea strategică şi coerentă a căii ferate în vederea readucerii  infrastructurii feroviare româneşti la parametrii tehnici proiectaţi; impulsionarea investiţiilor în material rulant de calitate, modern care să vizeze înlocuirea completă a parcului de locomotive şi vagoane destinat transportului de pasageri pe calea ferată , astfel încât românii să se intoarcă în trenuri; stabilirea unei salarizari corecte care să asigure o ierarhie salarială bazată pe complexitatea şi volumul muncii precum şi, importantă şi competenţă în actul decizional şi care să permită eliminarea deficitului uriaş de angajaţi. Deşi, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat, negocierile colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă sunt blocate de politicile economice şi sociale adoptate de Guvern”, afirmă sindicaliştii

În opinia lor, aceste politici nu numai că impiedică stabilirea în cadrul negocierilor colective a unei salarizari în concordantă cu complexitatea şi volumul muncii precum şi importantă şi competenţă în actul decizional, dar incalcă şi dispoziţiile contractelor colective şi individuale de muncă în vigoare încheiate între părţi, o serie de drepturi salariale fiind diminuate sau suprimate la plată.

”Fată de această situaţie de fapt, am avertizat incă din finalul lunii octombrie 2023 asupra amplificării riscului degradării relaţiilor sociale cu influientă directă asupra stabilitătii activitătii companiei şi anularea eforturilor din ultimile două luni privind asigurarea unui climat de pace socială. Ca atare, Federaţia Naţională Mişcare Comercial Vagoane va declanşa greva propriu-zisă  începând cu dată de 27 noiembrie 2023. Pe perioada grevei va fi asigurată o treime din activitatea normală  în conformitate cu prevederile legale, ce va fi stabilită de comun acord cu conducerea companiei”, anunţă sindicaliştii, subliniiind că ”întregul ecosistem de transport feroviar are nevoie urgentă de soluţii de finanţare corectă  şi reală , nu de experimente eşuate”.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed