INS: Produsul Intern Brut a crescut în primul semestru cu 5,7% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2021

”Produsul Intern Brut a înregistrat în trimestrul II 2022 faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, o creştere cu 5,1% pe seria brută şi 5% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2022, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2021, cu 5,7% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier. Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a necesităţii asigurării consistenţei dintre datele anuale şi cele trimestriale în contextul revizuirii datelor pentru anul 2020, de la varianta semidefinitivă la varianta definitivă, pe de o parte, şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2021, pe de altă parte, fiind, înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 7 septembrie 2022”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 357,211 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de trimestrul I 2022 şi cu 5% faţă de trimestrul II 2021.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 701,965 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de semestrul I 2021.

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2022 a fost de 336,029 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,1% faţă de trimestrul II 2021.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2022 a fost de 609,859 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de semestrul I 2021.

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut

Comparativ cu varianta provizorie (1), în trimestrul II 2022, dinamica PIB a scăzut cu -0,2 puncte procentuale (de la 105,3% la 105,1%) şi valoarea adăugată brută cu -0,5 puncte procentuale (de la 105,6% la 105,1%); volumul impozitelor nete pe produs s-a majorat cu 1,7 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în: – Construcţii (+1,9 puncte procentuale); – Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-2,8 puncte procentuale).

Modificări mai importante ale contribuţiei la scăderea PIB, între cele două estimări, au înregistrat consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei, de la +4,6% la +5,6%, exportul net de bunuri şi servicii, de la -7,2% la +0,5% ca urmare a revizuirii sursei de date şi variaţia stocurilor de la 7,3% la -0,5%.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare s-a modificat faţă de varianta provizorie (1), publicată în comunicatul de presă din 7 septembrie 2022, ca urmare a revizuirii datelor pentru perioada 2010-2020 şi a revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2022.

Produsul Intern Brut s-a revizuit pentru perioada 2010-2019 pentru a asigura implementarea unor rezerve, formulate de către Eurostat în urma ciclului de verificare a Venitului Naţional Brut, referitoare la următoarele aspecte: – Includerea modificărilor legate de revizuirea sectorului „Administraţii publice”; – Revizuirea calculelor privind consumul de capital fix utilizând Metoda Inventarului Continuu; – Implementarea unor aspecte specifice: – Îmbunătăţirea estimării indicatorilor privind cercetarea-dezvoltarea; – Îmbunătăţirea estimărilor privind producţia şi consumul intermediar al silviculturii; – Îmbunătăţirea estimărilor privind exhaustivitatea – economia neobservată; – Estimarea diurnelor conform recomandărilor Eurostat.

Revizuirea datelor trimestriale pentru anul 2020 s-a realizat ca urmare a necesităţii asigurării consistenţei dintre datele anuale şi cele trimestriale, în contextul revizuirii datelor pentru anul 2020 de la varianta semidefinitivă la varianta definitivă.

Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentul 2304/2016 referitor la modalităţile, structura, periodicitatea şi indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed