Ministerul Dezvoltării lansează în consultare publică Ghidul Aplicantului pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027

0

„Procesul a fost demarat ulterior desfăşurării întâlnirii pregătitoare a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, ce a avut loc la Timişoara, în data de 27 iulie 2022, la care au participat reprezentanţii Autorităţii de Management a Programului, din cadrul MDLPA, precum şi reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale din Serbia, ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor reprezentate în acest organism”, a transmis ministerul, într-un comunicat de presă.

În perioada 2021-2027, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027, care va avea un buget total de 87.725.681 euro şi va finanţa proiecte privind protecţia mediului şi adaptarea la schimbările climatice, sănătate şi educaţie, turism şi cultură, respectiv managementul frontierei.

Finanţarea pentru aceste priorităţi va fi de 85% din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA III), 13% va fi cofinanţarea naţională, asigurată de către statul român, iar contribuţia proprie va fi de 2% pentru beneficiarii români. Beneficiarii sârbi vor asigura cofinanţarea de 15% integral din contribuţia proprie.

În aria eligibilă a programului sunt cuprinse trei judeţe din România (Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi), precum şi şase districte din Serbia (Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski şi Podunavski).

Eventualele observaţii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii Ghidului Aplicantului sunt aşteptate, până în 5 septembrie, pe adresa de e-mail: [email protected]

Documentele sunt disponibile pe site-ul , în secţiunea dedicată primului apel aferent perioadei de programare 2021-2027.