Năsui desființează sinecurile inventate de guvernul Năstase

0

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, susține că instituția pe care o conduce a pus pe circuitul de avizare o Ordonanță de Urgență prin care desființează sinecurile administratorilor „speciali” pentru privatizare din companiile de stat.

”Ce sunt administratorii „speciali”? O găselniță a guvernului Năstase prin care a creat sinecuri bine plătite pentru activul de partid. Pe hârtie, administratorii speciali pregăteau companiile de stat pentru privatizare. În realitate, de ani de zile România n-a mai privatizat nimic. Din 2002 acești așa-zis administratori tot pregătesc privatizări și se vede cât de bine au făcut-o după halul în care au ajuns cele mai multe companii de stat”, a spus Năsui.

Legea care a creat sinecurile acestea se numea “pentru instituirea unor măsuri pentru accelerarea privatizării companiilor de stat”. ”După 20 de ani, nu doar că aceste companii nu sunt privatizate, dar nu mai sunt nici măcar privatizabile. Din companiile „noastre” au făcut companiile „lor” și le-au transformat în găuri negre prin care au sifonat bani două decenii întregi. Cum fac asta? Păi atâta timp cât compania nu este privatizată, administratorul special ia un salariu frumos, în unele cazuri de până la 19.000 lei pe lună. An de an, guvernare de guvernare. Și dacă vă întrebați de unde au bani aceste găuri negre care sunt în pragul falimentului, răspunsul e simplu: de la buget, adică de la contribuabili. Companiile s-au îndatorat în neștire sub administrarea „specială”, apoi datoriile au fost șterse periodic. Regimul administrării „speciale” prevede chiar și suspendarea executărilor silite ale ANAF. Un privilegiu la care orice antreprenor normal, poprit de fisc până și pentru câțiva lei, nu poate nici să viseze”, a mai spus ministrul Economiei.
Conform acestuia, Uniunea Europeană ne-a tot cerut să abrogăm acest regim „special”, avertizându-ne că suntem în risc de infringement. ”Dar statul implementează mult mai repede directivele europene când e vorba de birocrație și povară suplimentară pe economie, niciodată când înseamnă să renunțe la bani și privilegii pentru cadrele de partid.
Dacă vrem să avem cu adevărat industrii sănătoase în România, trebuie să oprim toate aceste sinecuri și privilegii „speciale”. În ministerul economiei și în companiile din subordinea sa, reforma continuă.Am fost acuzat că i-am înlăturat pe „ai lor” ca să îi pun pe „ai noștri”. Nu este deloc adevărat. Dimpotrivă, acum vom înlătura chiar legea „specială” care i-a apărat. Punem stop găurilor negre și căpușărilor, și abrogăm normele care au făcut toate acestea să fie „legale” timp de 20 de ani”, a conchis Năsui.

Ce spune noua OUG

Conform notei de fundamentare a ordonanței amintite, se abrogă prevederile din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, referitoare la procedura de administrare specială și de supraveghere financiară. Se prevede totodată posibilitatea ca după încetarea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară în termenul maxim de o lună, societățile comerciale vizate să poată beneficia în continuare de suspendarea executării silite pentru creanțele bugetare în condițiile aplicabile tuturor debitorilor publici sau privați în temeiul Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Pe cale de consecință se vor abroga și prevederile (art. 180-189) din Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, referitoare la masurile speciale dispuse în procesul de privatizare, aprobate prin Hotărârea nr. 577/2002.

Descrierea situaţiei actuale

Nota de fundamentare amintită descrie situația actuală. Iat-o:
”Instituția administrării speciale este reglementată în prezent de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare în aplicarea căruia a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării.
Potrivit acestui cadru legislativ, administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societățile la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține un pachet majoritar de acțiuni și la filialele acestora aflate în procesul de privatizare, prin ordin al conducătorului instituției publice implicate sau prin hotărârea autorității administrației publice locale.
Pe perioada administrării speciale se instituie și procedura de supraveghere financiară a societății de către instituția publică implicată, constând în obligația societății de a efectua toate plățile către creditorii bugetari, furnizorii de utilități, creditorii comerciali, după un grafic întocmit de aceasta și administratorul special, în scopul reducerii gradului de îndatorare.
Având în vedere acest aspect, este necesară abrogarea dispozițiilor care reglementează administrarea specială și supravegherea financiară la societățile cu capital de stat aflate în proces de privatizare.
Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societății de către un administrator special, în baza mandatului acordat de către instituția publică implicată; prin acest mandat se stabilesc, în funcție de situația economico-financiară a societății și de strategia de privatizare, măsurile excepționale care trebuie luate la societate în perioada premergătoare anunțului de ofertă, cu referire la:
a) divizări, fuziuni, vânzări de active;
b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;
c) externalizări/transferuri de activități și/sau active cu caracter social;
d) conversia în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile;
e) respectarea disciplinei economico-financiare și a graficelor de reeșalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii;
f) orice alte măsuri care duc la sporirea atractivității societăților comerciale la privatizare.
De la data instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, la societate se aplică următoarele măsuri excepționale:
– creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, ridică toate sarcinile care grevează asupra activelor societății care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creșterii atractivității la privatizare, iar sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proporțional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
– creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societății și nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleași dispoziții sunt aplicabile și instituției publice implicate, dacă are calitatea de creditor.
Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în situația unei privatizări finalizate sau la data stabilită prin ordin ori prin decizie.
Măsurile instituite în cadrul procedurilor de administrare specială și de supraveghere financiară a societăților favorizează societățile cu capital de stat în detrimentul altor operatori economici și sunt de natură a reprezenta măsuri de ajutor de stat.
Trebuie subliniat că incidența prevederilor legale referitoare la protectia împotriva executării silite se rezumă la „creditorii bugetari” așa cum se stipulează la art. 16. alin. 5), lit. b) si c) din Legea 137/2002, astfel încat oricare din creditori, alții decât cei indicați mai sus, poate executa silit societatea sau poate solicita insolvența acesteia.
Vedem, astfel, că aria de protecție în materia administrării speciale este relativ redusă, în masura în care instituțiile statului dau dovadă de precauție înainte de a lua măsuri radicale, de genul executării silite.
Având în vedere acest aspect, este necesară abrogarea dispozițiilor care reglementează administrarea specială și supravegherea financiară la societățile cu capital de stat aflate în proces de privatizare.
Procedura de administrare specială și supraveghere financiară reglementată de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării a fost criticată în mod constant de către Comisia Europeană ca una din cele mai problematice elemente ale procedurilor de privatizare din cadrul normativ românesc. Statutul de administrare specială instituie un regim care favorizează companiile care intră în această procedură, și lasă loc de acordare a unor potențiale ajutoare de stat neautorizate, protejând companiile de stat de la plata obligațiilor lor bugetare.
Urmare recomandărilor făcute de reprezentanți ai Comisiei Europene a rezultat că există posibilitatea ca forul comunitar să inițieze o procedură de investigație a cazurilor în care nu s-au modificat aceste prevederi. Mai mult, în cursul vizitei la București vicepreședintele Comisiei Europene a atras atenția asupra riscului de infringement în măsura în care legislația în domeniul privatizării nu este modificată în sensul eliminării procedurii de administrare specială.
Comisia a solicitat în mod repetat găsirea unei soluții conforme cu regulile privitoare la ajutorul de stat. O astfel de soluție există deja în vigoare și general aplicabilă tuturor debitorilor, respectiv restructurarea obligațiilor bugetare în temeiul Ordonanței nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.”