Proiect: Cum se pot muta studenții la alte facultăți din țară și din străinătate

Proiectul de ordin propus de Ministerul Educației pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academică aduce clarificări și reguli importante în ceea ce privește drepturile și procedurile legate de acest aspect al educației superioare. Iată principalele aspecte ale acestui proiect:

  1. Tipuri de mobilitate: Mobilitatea academică poate fi internă sau internațională, definitivă sau temporară, și poate fi implementată într-un format fizic, virtual sau o combinație a celor două.
  2. Drepturi și recunoaștere: Studenții au dreptul ca creditele transferabile dobândite la alte instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate să le fie recunoscute, în conformitate cu legea.
  3. Activități incluse în mobilitate: Mobilitatea academică cuprinde toate activitățile incluse în planul de învățământ al programului de studii, cum ar fi cursurile, seminariile, laboratoarele, proiectele, activitatea practică etc.
  4. Conservarea statutului de student: Statutul de student sau student-doctorand este păstrat pe durata întregii perioade de mobilitate, internă sau internațională.
  5. Drepturi egale pentru studenți: Universitățile pot garanta, prin acorduri instituționale, că studenții care participă la mobilități au aceleași drepturi ca și studenții înregistrați la universitatea gazdă.
  6. Mobilitatea academică definitivă pentru doctorat: Pentru studiile universitare de doctorat, mobilitatea academică definitivă se poate efectua între școli doctorale acreditate, în cadrul aceluiași domeniu de doctorat, după finalizarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate.
  7. Perioadele de mobilitate pentru licență și masterat: Pentru studiile universitare de scurtă durată, de licență și masterat, mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai la început de semestru, după primul semestru și până la sfârșitul penultimului semestru, între programe de studii cu același număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași ramură de știință.
  8. Facilitarea mobilității: Universitățile pot încheia acorduri de mobilitate cu alte universități pentru a facilita mobilitatea, la cererea studentului.
  9. Finanțare a mobilității: Universitățile pot finanța, cofinanța și/sau avansa fonduri din veniturile proprii pentru a sprijini implementarea proiectelor de mobilitate.
  10. Aplicabilitatea: Mobilitatea academică definitivă poate fi realizată atât de studenții finanțați de la bugetul de stat, cât și de studenții care plătesc taxe, cu acordul universităților implicate și în conformitate cu reglementările proprii.

Proiectul de ordin trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Aceste reguli și clarificări sunt esențiale pentru a asigura că mobilitatea academică se desfășoară în conformitate cu standardele și că studenții beneficiază de drepturile lor în acest proces.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed