Senatorii au adoptat proiectul Guvernului care stabileşte cadrul lega pentru dezvoltare investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră

0

„Stabilirea unui cadru legislativ şi fiscal adecvat este esenţială în dezvoltarea energiei eoliene offshore, în contextul actual marcat de extinderea accelerată a acestor capacităţi de producţie la nivel mondial. România urmăreşte îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei şi climei a Uniunii Europene, pentru anul 2030 şi perspectiva pentru anul 2050, obiective asumate şi de România în calitate de stat membru. Prin promovarea proiectului de lege privind energia eoliană offshore România îşi va menţine şi consolida poziţia de producător important de energie în regiune şi va avea un rol activ şi însemnat în tranziţia spre energie curată la nivelul UE”, argumentează Executivul, în expunerea de motive a iniţiativei legislative

Astfel, proiectul de lege stabileşte cadrului legal pentru dezvoltarea investiţiilor în domeniul energiei eoliene offshore din Marea Neagră şi contribuie „la îndeplinirea jalonului 116, aferent Reformei 1 – Reforma pieţei de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea unui cadru legislativ de reglementare stimulativ pentru investiţii private în producţia de electricitate din surse regenerabile, din cadrul Componentei 6 – Energie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, mai indică sursa citată.

Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de prim for sesizat, iar deczională este Camera Deputaţilor şi se află în procedură de urgenţă în Parlament.