BNR: Sectorul bancar din România, un profit în creștere în 2023

Sistemul bancar

Sectorul bancar din România a înregistrat un profit de 13,5 miliarde de lei la finalul anului 2023, în creștere cu 34,3% față de anul anterior, în contextul evoluției ascendente a profitului operațional, ca urmare a majorării veniturilor nete din dobânzi, și unui nivel redus al cheltuielilor nete cu ajustările pentru pierderi așteptate din creditare, potrivit raportului anual publicat de BNR.

„Dintr-un total de 32 de instituții de credit (inclusiv sucursalele băncilor persoane juridice străine), 25 de bănci (cu o cotă de piață cumulată de 99,4 la sută) au consemnat un rezultat net pozitiv total în valoare de 13,6 miliarde de lei, în timp ce 7 bănci de talie mică au înregistrat pierderi cumulate în valoare de 0,12 miliarde lei”, se arată în raport.

BNR transmite că veniturile nete din dobânzi reprezintă principala componentă a veniturilor operaționale (70%), fiind urmate de veniturile nete din comisioane (16%), în timp ce diferențele nete de curs de schimb sunt a treia sursă de venit operațional (8%).

Proporția acestor componente s-a menținut relativ constantă față de anul anterior, cu excepția veniturilor nete din comisioane, care și-au diminuat ponderea cu aproximativ 2 puncte procentuale. Creșterea veniturilor din dobânzi a fost de 48 la sută, fiind determinată atât de o majorare a activelor purtătoare de dobândă (aproximativ 16 puncte procentuale față de perioada anterioară), cât și de un nivel de dobândă ridicat (dobânda medie aferentă creditelor existente în sold și denominate în lei a fost de 9,3 la sută în anul 2023, față de 7,8 la sută în anul 2022). Totodată, cheltuielile cu dobânzile s-au dublat în această perioadă, în contextul majorării ratei de remunerare a depozitelor atrase.

Soldul depozitelor sectorului privat a înregistrat o creștere consistentă în anul 2023 (de 11,6 la sută), ajungând la 573 miliarde lei la finele lunii decembrie. Evoluția a fost determinată în principal de depozitele în lei, care au consemnat o majorare semnificativă (de 18,5 la sută), atingând 400,5 miliarde lei în decembrie 2023. Această evoluție pozitivă a avut loc atât la nivelul populației, cât și al companiilor nefinanciare. În contrast, deponenții au manifestat o preferință în scădere pentru depozitele în valută. Astfel, ponderea depozitelor în lei în totalul depozitelor atrase de la sectorul privat a cunoscut o tendință de creștere, ajungând la circa 70 la sută în decembrie 2023 (de la 66 la sută în decembrie 2022). În ultimul an, ratele ridicate de dobândă au continuat să încurajeze economisirea pe scadențe mai lungi, însă depozitele la vedere se mențin majoritare (aproximativ 52 la sută, decembrie 2023).

Raportul arată că anul 2023 a fost caracterizat de o creștere a volumului de credite nou acordate în lei (+16,7 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022). Evoluția a avut la bază creditarea gospodăriilor populației (+20,7 la sută, creșterea incluzând, însă, și o componentă importantă de credite refinanțate) și a societăților nefinanciare (+11,4 la sută). Volumul creditelor nou acordate în euro a înregistrat o contracție anuală de 8,7 la sută în 2023, dinamica fiind indusă de creditarea societăților nefinanciare (care a scăzut cu 9,1 la sută).

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed