Cum se calculează pensia militarilor. Se adaugă sau nu vechimea și sporurile?

0

Cuantumul pensiilor militarilor de serviciu pentru imită de vârstă din MAI, se calculează în baza Legii nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, scrie Playtech.

Cum se calculează pensia militarilor. Se adaugă sau nu vechimea și sporurile?

Conform art. 3, lit. f), cuantumul pensiei de serviciu se calculează în procente din baza de calcul, astfel: polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care au o vechime cumulată de cel puțin 25 de ani, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, beneficiază de pensie de serviciu. Cuantumul acestei pensii este de 65% din baza de calcul prevăzută în art 28.

Se mai adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută în art 28, pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută mai sus. Legea pensiilor militare, art. 108, prevede:

„Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:

  • 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
  • 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
  • 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani”.

Spor de vechime

Se acordă procentul de 65% pentru vechimea minimă de 25 ani, realizată de pensionar. Pentru fiecare an care depășește vechimea minimă prevăzută de lege, se adaugă 1%. Se mai acordă procentul corespunzător, la stabilirea procentului total aferent contribuției la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individual la buget. Art. 30 prevede ca, dacă procentul depășește plafonul impus de lege, va rămâne la valoarea de 85%:

„pensia stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28”.

Baza de calcul pentru pensia militară

Legea 223/2015, art. 28, este cea după care s-a întocmit baza de calcul. Aceasta este transmisă de către unitatea de la care persoana a trecut în rezervă, încetându-i raporturile de servici. La aceasta se aplică procentul rezultat în urma aplicării sporurilor menționate mai sus, pentru a obține pensia militară.

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare, se aplică pensionarilor care dețin ordin/semn onorific.

Cuantumul pensiei nete

Potrivit Legii nr. 223/2015, art. 60 alin (1) privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

„la stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei”.

 

Plafonare unor pensii militate

Art 60 din Legea pensiilor militare de stat, a fost modificat prin intrarea în vigoare a prevederilor art. VII pct. 3 din O.U.G. nr. 59/2017. Asta a produs efecte asupra beneficiarilor care au trecut în rezervă sau asupra clor cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu unitatea, după data de 15 septembrie 2017.

Acestei categorii de pensionari le-a fost plafonată pensia netă, la valoarea soldelor/salariilor lunare nete, aferente soldelor/salariilor lunare brute, cuprinse în baza e calcul a pensiei.

Baza de calcul – pensii militare

Pentru stabilirea pensiei militare de stat, ca bază de calcul, se folosește media soldelor/salariilor brute, realizate în cadrul funcției de bază, timp de 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de:

  • militar
  • poliţist
  • funcţionar public cu statut special

actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c).

Se deduce impozitul pe venit (10%) din pensia în cuantum brut, rezultând pensia de serviciu netă. Venitul impozabil lunar se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.