E oficial: Românii au restricţii la muncă în Spania

0

„Ca urmare a unei cereri din partea autorităţilor spaniole din data de 28 iulie 2011, Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii români până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piaţa forţei de muncă. Spania a fost puternic lovită de criză. O scădere fără precedent a PIB-ului (-3,9 % între 2008 şi 2010) a condus la cel mai ridicat nivel al şomajului din UE, de peste 20% începând cu luna mai 2010. Creşterea continuă a numărului rezidenţilor români în Spania şi nivelul ridicat al şomajului acestora au avut un impact asupra capacităţii Spaniei de a absorbi noi fluxuri de lucrători”, informează http://ec.europa.eu/romania/news.

László Andor, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, insistă asupra faptului că: „Această decizie a fost luată din cauza situaţiei foarte specifice a ocupării forţei de muncă în Spania. Ca regulă generală, sunt convins că restricţionarea liberei circulaţii a lucrătorilor europeni nu constituie abordarea adecvată a unui nivel ridicat al şomajului. Ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă”.

Încă de la început, spune oficialul, Spania a avut în permanenţă o politică foarte deschisă faţă de lucrătorii din alte ţări, inclusiv faţă de cei din noile state membre, fapt pe care Comisia l-a apreciat dintotdeauna.

„Cu toate acestea, Comisia înţelege motivul pentru care, în acest moment, din cauza situaţiei dramatice a ocupării forţei de muncă şi a contextului financiar foarte complex, autorităţile spaniole doresc să se distanţeze de principiul liberei circulaţii totale. Solicitarea spaniolă este susţinută prin elemente de probă concrete, Tratatul de Aderare permiţând reinstituirea de măsuri restrictive temporare în astfel de cazuri. . Prin punerea în practică a acestor modificări, Spania încă ar rămâne mai deschisă pentru lucrătorii din noile state membre decât unele din celelalte state membre. Cu toate acestea, sper că acest demers va fi limitat, pe cât posibil, în timp şi că atitudinea în general pozitivă faţă de libera circulaţie în Europa va continua să prevaleze. Voi continua să încurajez Spania să îşi reformeze piaţa forţei de muncă şi să îmbunătăţească şansele de angajare pentru tineri şi, de asemenea, solicit eforturi mai mari pentru a spori posibilităţile de ocupare a forţei de muncă din România. Ambele ţări trebuie să folosească mai bine fondurile structurale ale UE pentru a crea locuri de muncă într-o manieră mai eficientă. Acest lucru este necesar pentru a ameliora pe termen lung situaţia ocupării forţei de muncă”, a mai declarat László.

În decizia de joi, Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricţii temporare privind accesul acestora la piaţa forţei de muncă din Spania, până la 31 decembrie 2012. Aceste restricţii se vor aplica activităţilor din toate sectoarele şi regiunile. Cu toate acestea, restricţiile nu afectează pe cetăţenii români care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă din Spania.

Aceste restricţii temporare sunt autorizate de Comisia Europeană în contextul actual al situaţiei economice din Spania. Țara se confruntă cu perturbări grave ale pieţei forţei de muncă, caracterizate de nivelul cel mai ridicat al şomajului din UE (21 % în iunie 2011, în comparaţie cu media de 9,4 % în UE şi de 9,9 % în zona euro) şi cu o redresare economică lentă (o creştere a PIB-ului în primul trimestru al anului 2011 de doar 0,3 % în raport cu trimestrul anterior, faţă de 0,8 % în UE şi zona euro pentru aceeaşi perioadă).

Mai mult, analiza efectuată de Comisie a stabilit că cetăţenii români care trăiesc în Spania sunt puternic afectaţi de şomaj, 30 % dintre aceştia fiind şomeri. 191 400 de cetăţeni români care au lucrat în Spania au fost şomeri în primul trimestru al anului 2011, acesta fiind numărul de şomeri cel mai ridicat după cel al resortisanţilor spanioli. Cu trei ani mai înainte, acest număr a fost de numai 80.100.

În aceeaşi perioadă de timp, numărul angajaţilor români a scăzut cu aproape 24 %. În ciuda unei diminuări a numărului resortisanţilor români care au venit să lucreze în Spania în ultimii ani, afluxul rămâne la un nivel ridicat, probabil din cauza recesiunii economice. Numărul resortisanţilor români cu reşedinţa permanentă în Spania a crescut de la 388 000 la 1 ianuarie 2006 la 823 000 la 1 ianuarie 2010.

Din moment ce Spania şi-a deschis piaţa forţei de muncă pentru toţi cetăţenii UE, orice restricţie a liberei circulaţii a lucrătorilor constituie o derogare şi nu poate fi decât temporară. Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape situaţia şi va avea posibilitatea de a modifica sau revoca decizia oricând va considera acest lucru necesar.

În general, libera circulaţie a lucrătorilor a avut un impact economic pozitiv la nivel european şi a condus la creştere economică în ţările destinatare. Estimări recente sugerează că, între anii 2004 şi 2009, impactul pe termen lung al fluxurilor de populaţie asupra PIB-ului UE-15 s-a concretizat printr-un supliment de 0,9 %.

Comisia Europeană va informa mai departe Consiliul cu privire la decizia sa şi orice stat membru poate solicita Consiliului să modifice sau să anuleze decizia Comisiei privind suspendarea legislaţiei UE în termen de două săptămâni.

Actul de Aderare a României la Uniunea Europeană din 2005 prevede dispoziţii tranzitorii pentru libera circulaţie a persoanelor. Aceasta implică faptul că libera circulaţie a lucrătorilor poate fi amânată pentru o perioadă de maxim şapte ani (până la 31 decembrie 2013). Această perioadă este împărţită în trei faze distincte. Faza actuală, care este cea de-a doua fază, a început la 1 ianuarie 2009 şi se va încheia la 31 decembrie 2011.

Spania a liberalizat deja accesul la piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii români şi membrii de familiei acestora, de la începutul celei de-a doua faze, la 1 ianuarie 2009. Prin urmare, Spania nu poate decât să restricţioneze accesul lucrătorilor din România prin invocarea aşa-numitei „clauze de salvgardare”. Clauza de salvgardare acordă unui stat membru posibilitatea de a reinstitui restricţii privind accesul la piaţa muncii, în cazul în care acesta se confruntă cu perturbări grave ale pieţei muncii sau anticipează asemenea situaţii Spania a invocat „clauza de salvgardare” într-o scrisoare adresată Comisiei Europene la data de 28 iulie 2011. Este pentru prima oară când „clauza de salvgardare” a fost invocată în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.