Ministerul Economiei supune dezbaterii Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa / Se estimează maxim de 74.000 de beneficiari / Procedura, citeriile şi codurile CAEN care pot aplica – DOCUMENT

0
48
Ministerul Economiei supune dezbaterii Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa / Se estimează maxim de 74.000 de beneficiari / Procedura, citeriile şi codurile CAEN care pot aplica – DOCUMENT

Potrivit Ministerului Economiei, schema de ajutor de stat are ca scop acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

Procedura publicată detaliază implementarea schemei, iar acordarea ajutoarelor de stat se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de ”Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare”.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Sumele se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe. 

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.

Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.

”Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate”, arată Ministrul Economiei, în document.

stalileşte care este procedura de înscriere, care sunt criteriile, dar şi care sunt codurile CAEN care pot aplica.