Ministerul Energiei ar putea încasa dividende de peste 1 miliard de lei de la Hidroelectrica

0

Sumele vor fi supuse aprobării în Adunarea Generală a Acţionarilor din 13 mai.

Ministerul Energiei deţine 80,05% din acţiunile companiei, în timp ce FP – 19,95%.

”Conform situaţiilor financiare individuale întocmite pentru data de 31 decembrie 2020, în conformitate cu OMFP nr.2844/2016, societatea înregistrează un profit net contabil de 1.451.575.383 lei. Profitul net rămas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale la care se adaugă provizionul înregistrat pentru participarea salariaţilor la profit este în sumă de 1.304.244.708 lei”, arată nota care urmează să fie aprobată în Adunarea Generală a Acţionarilor din 13 mai.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional. Compania exploatează în prezent un număr de 209 centrale, cu o putere instalată totală de 6.482 MW. Acestora li se adaugă parcul eolian de la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.

Compania de stat a realizat în 2020 un profit net de 1,451 miliarde lei, în creştere cu aproape 5%, de la 1,386 miliarde lei în 2019. Veniturile Hidroelectrica au scăzut însă în 2020 cu 8%, la 3,87 miliarde lei, de la 4,177 miliarde lei în 2019.

Societatea are în componenţă 7 sucursale fără personalitate juridică: SH Bistriţa, SH Curtea de Argeş, SH Cluj, SH Haţeg, SH Porţile de Fier, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sebeş. Societatea produce energie electrică prin operarea unui număr total de 187 de hidrocentrale şi microhidrocentrale, principala capacitate de producţie fiind Porţile de Fier I, care reprezintă aproximativ 30% din totalul energiei electrice produse.