x


  • EUR
    4.7669
    USD
    4.3343
string(16) "instant-articles"

Se taie o pădure întreagă. În locul ei, vor apărea utilaje grele

Un proiect de HG va permite defrișarea a aproape 10 hectare de pădure în Gorj.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 13.09.2019, 13:34

Aproape 10 hectare de pădure din județul Gorj vor fi tăiate iar terenul rămas va fi utilizat de către Complexul Energetic Oltenia pentru deschiderea și punerea în exploatare a carierei Roșiuța, la o capacitate de 3 milioane de tone pe an, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Apelor și Pădurilor. ”Promovarea prezentului proiect de act normativ are drept scop aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,4014 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și de utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”. Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului se face cu defrişare pe suprafața de 9,4014 ha”, se spune în nota de fundamentare a proiectului.

 

Scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național se face fără compensare cu terenuri, potrivit art. 36 alin. (1) și (7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obiectivul „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”, fiind și declarat de interes național și utilitate publică, potrivit Legii nr. 255/2010 și Hotărârii de Guvern nr. 1031/2018.

 

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare : ”Terenurile scoase definitiv din fondul forestier național devin proprietatea beneficiarului în momentul efectuării operațiunii de predare-primire și dobândesc destinația pe care acesta a solicitat-o și care i-a fost aprobată.”

 

Scoaterea definitivă a terenului în suprafață de 9,4014 ha se face cu exceptarea de la plata obligaţiilor băneşti conform art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean sau local, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Predarea terenului forestier se va face numai în prezenţa reprezentantului Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA va opera modificările la cartea funciară intervenite ca urmare a schimbării destinaţiei terenurilor forestiere în baza prezentei hotărâri şi a proceselor-verbale încheiate, în condiţiile legii, potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic.

 

Schimbarea destinaţiei obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an” mai devreme de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, este interzisă potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Guvernul a emis Hotărârea nr. 1031/2019 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a emis Decizia de expropriere nr. 706/20.03.2019, prin efectul căreia terenurile situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an” au intrat în proprietatea publică a statului.

Coridorul de expropriere aprobat are suprafața totală de 132,8681 ha, conform Cărții funciare nr. 37922, UAT Mătăsari din Județul Gorj. Suprafața de teren forestier solicitată a fi scoasă din fondul forestier național, cu defrișare de 9,4014 ha, este amplasată în coridorul de expropriere al lucrării de interes național și utilitate publică „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă reducerea suprafeței fondului forestier național prin scoaterea definitivă a unor terenuri necesare realizării obiectivelor de interes național, declarate de utilitate publică, în condițiile legii.

Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier național a terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes național și de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit este statul român, în cazul terenurilor care au făcut obiectul exproprierii, conform art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic.

Reducerea fondului forestier național prin scoaterea definitivă a terenurilor pentru realizarea lucrărilor se realizează fără compensare și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 36 alin. (7) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.