Vânzările Grupului BASF au scăzut anul trecut la 68,9 miliarde euro. BASF se aşteaptă ca economia globală să crească cu 2,3% per total, în 2024

”Într-un mediu de piaţă modelat de incertitudine economică, în anul de afaceri 2023 Grupul BASF a raportat vânzări de 68,9 miliarde euro, comparativ cu 87,3 miliarde euro în anul precedent. Această evoluţie a vânzărilor a fost determinată în principal de preţurile şi volumele considerabil mai mici. Preţurile mai scăzute ale materiilor prime, în special, au condus la preţuri mai scăzute în aproape toate segmentele. Volumul vânzărilor a scăzut în toate segmentele, ca urmare a cererii slabe din partea multor industrii cliente. Cu toate acestea, BASF a demonstrat putere economică, cu fluxuri de numerar din activităţile operaţionale în creştere cu 5,2% de la un an la altul, ajungând la 8,1 miliarde euro”, anunţă grupul.

Martin Brudermüller, preşedintele Consiliului Director Executiv al BASF, şi Dirk Elvermann, director financiar, au anunţat un alt program pentru platforma de producţie de la Ludwigshafen, cu economii de costuri suplimentare, anuale, de 1 miliard euro, până la sfârşitul anului 2026. Acesta se adaugă programului de economisire a costurilor existent în unităţile de non-producţie, cu accent pe Europa, şi adaptării structurilor de producţie din Ludwigshafen.

Profitul înainte de impozite şi dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excepţionale s-a ridicat, în anul de afaceri 2023, la 3,8 miliarde euro; scăderea de 3,1 miliarde euro în comparaţie cu anul precedent s-a datorat, în primul rând, unei contribuţii considerabil mai mici la venituri din partea segmentelor Produse chimice şi Materiale. EBIT excluzând cheltuielile excepţionale a scăzut în segmentul Produse chimice, în primul rând din cauza marjelor şi volumelor reduse, precum şi a contribuţiilor mai mici din participaţiile contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă. Câştigurile au scăzut în segmentul Materiale, în mare parte ca urmare a scăderii marjelor de poliamidă şi amoniac. În segmentele Nutriţie şi îngrijire şi Soluţii industriale, EBIT excluzând cheltuielile excepţionale a fost considerabil sub rezultatele anului anterior, în principal ca urmare a unor volume şi marje mai mici.

BASF a raportat un EBIT de 2,2 miliarde euro în 2023; scăderea abruptă în comparaţie cu anul precedent s-a datorat, în principal, cheltuielilor excepţionale în valoare de minus 1,6 miliarde euro. Cheltuielile excepţionale au rezultat, în special, din deprecieri în valoare de aproximativ 1,1 miliarde euro.

Acestea au cuprins deprecieri ale imobilizărilor corporale din segmentele Tehnologii de suprafaţă şi Soluţii agricole şi ale imobilizărilor corporale şi necorporale din segmentul Materiale.

EBITDA înainte de cheltuielile excepţionale a avut, în 2023, valoarea de 7,7 miliarde euro, cu 3,1 miliarde euro sub anul 2022. EBITDA a scăzut cu 3,6 miliarde euro, până la 7,2 miliarde euro. Venitul net a crescut cu 852 milioane euro până la 225 milioane euro, comparativ cu minus 627 milioane euro în 2022.

Fluxurile de numerar din activităţile de exploatare s-au ridicat la 8,1 miliarde euro pentru întregul an 2023, comparativ cu 7,7 miliarde euro în anul precedent. Această îmbunătăţire s-a datorat, în primul rând, intrărilor de numerar din capitalul de lucru net. Numai reducerea stocurilor în 2023 a eliberat numerar în valoare de 1,9 miliarde euro. Fluxul de numerar disponibil, rămas după deducerea plăţilor efectuate pentru imobilizările corporale şi necorporale din fluxurile de numerar din activităţi de exploatare, s-a ridicat la 2,7 miliarde euro, în 2023, faţă de 3,3 miliarde euro în anul precedent.

Datoria netă în valoare de 16,6 miliarde euro, la 31 decembrie 2023, era apropiată de nivelul de la finalul anului precedent, de 16,3 miliarde euro. Rata capitalurilor proprii de 47,3%, la sfârşitul anului 2023, aproape a egalat procentul de 48,4% din 31 decembrie 2022.

Un dividend în valoare de 3,40 euro pe acţiune, egal cu nivelul anului anterior, va fi propus Adunării Anuale a Acţionarilor, reprezentând o plată de 3 miliarde eurocătre acţionarii BASF SE. Odată cu dividendul propus, acţiunea BASF oferă un randament ridicat de dividende de 7%, pe baza preţului acţiunilor de la sfârşitul anului 2023.

În 2023, într-un mediu de piaţă extrem de dificil, cu cerere scăzută, EBIT excluzând cheltuielile excepţionale a scăzut cu procente de două cifre în toate regiunile.

„În termeni absoluti, totuşi, echipele noastre au adus o contribuţie pozitivă la câştiguri în toate ţările semnificative – cu excepţia Germaniei. Rezultatele din Germania au avut de suferit din cauza câştigurilor substanţial negative la cea mai mare platformă de producţie din Ludwigshafen. Există două motive principale pentru aceasta: mediul cu o temporară cerere scăzută afectează dezvoltarea volumului atât în ​​afacerile din tip upstream, cât şi pe cele tip downstream. Apoi, costurile de producţie mai ridicate din cauza preţurilor structural mai ridicate la energie îngreunează suplimentar afacerile tip upstream”, arată compania.

În octombrie 2022, BASF a fost una dintre primele companii chimice care a iniţiat un program semnificativ de reducere a costurilor. Şi în februarie 2023, compania a lansat un set de măsuri concrete pentru a economisi costurile în zonele de non-producţie din Europa şi pentru a adapta structurile de producţie de la unitatea Ludwigshafen. După cum s-a confirmat în raportul BASF din al treilea trimestru 2023, se preconizează că economiile de costuri totale anuale, din toate măsurile anunţate anterior, vor ajunge la 1,1 miliarde euro până la sfârşitul anului 2026. O rată anuală de reducere a costurilor de aproximativ 600 milioane euro a fost deja atinsă până la sfârşitul anului 2023. Măsurile anunţate în octombrie 2022 şi februarie 2023 vor genera alte 500 de milioane de euro ca economii anuale de costuri până la sfârşitul anului 2026.

Cu un program suplimentar de economisire a costurilor, se preconizează reducerea costurilor la locaţia Ludwigshafen cu încă 1 miliard de euro anual, până la sfârşitul lui 2026. Programul va genera economii de costuri atât în ​​zonele de producţie, cât şi în cele de non-producţie. Costurile fixe vor fi reduse prin creşterea eficienţei în structurile companiei şi prin adaptarea capacităţilor de producţie la nevoile pieţei. Mai mult, compania îşi propune să reducă semnificativ costurile variabile prin reproiectarea proceselor. „Prin urmare, programul va duce, din păcate, şi la reduceri suplimentare de locuri de muncă”, spune Brudermüller.

Consiliul de Administraţie va actualiza poziţionarea pe termen lung a unităţii Ludwigshafen. Obiectivul pentru amplasamentul principal din Ludwigshafen va fi prezentat în a doua jumătate a anului 2024. Acesta va reflecta atât cadrul de reglementare, cât şi realităţile schimbate ale pieţei din Europa şi Germania.

„Echipa Consiliului de administraţie va rămâne ferm angajată faţă de amplasamentul Ludwigshafen. Dorim să dezvoltăm Ludwigshafen în principala locaţie de producţie chimică cu emisii scăzute de CO 2 , cu profitabilitate şi sustenabilitate ridicate. Ne vom concentra ca Ludwigshafen să rămână furnizor al pieţei europene şi partener de primă intenţie al clienţilor noştri. Pentru a realiza acest obiectiv, este esenţial să implementăm programul în mod consecvent şi cât mai repede posibil. În acelaşi timp, ne conducem în mod sistematic afacerile în acele regiuni ale lumii care cresc mai dinamic şi oferă condiţii atractive pentru investiţii”, mai arată grupul.

BASF se aşteaptă ca încetinirea progresului economic global din 2023 să continue în 2024. Creşterea economică globală este de aşteptat să se accelereze mai târziu în cursul anului, ceea ce înseamnă că BASF se aşteaptă ca economia globală să crească cu 2,3% per total, în 2024 (2023: plus 2,6%). În Europa, preţurile relativ ridicate la energie şi condiţiile-cadru nefavorabile pentru crearea de valoare industrială continuă să încetinească dezvoltarea economică.

BASF presupune, de asemenea, că producţia industrială globală se va extinde probabil cu 2,2% per total (2023: plus 1,4%). Producţia chimică globală este de aşteptat să crească mai rapid în 2024, cu 2,7% (2023: plus 1,7%). Acest lucru va fi determinat în primul rând de creşterea preconizată a industriei chimice chineze. Planificarea BASF presupune un preţ mediu al petrolului de 80 de dolari per baril (Brent) şi un curs de schimb de 1,10 dolari per euro.

Grupul BASF se aşteaptă ca EBITDA înainte de cheltuielile excepţionale să crească între 8 şi 8,6 miliarde euro în 2024 (2023: 7,7 miliarde euro). BASF estimează că fluxul de numerar disponibil al Grupului va fi între 0,1 şi 0,6 miliarde euro (2023: 2,7 miliarde euro). Aceasta se bazează pe fluxurile de numerar aşteptate din activităţile de exploatare între 6,6 şi 7,1 miliarde euro, minus plăţile estimate efectuate pentru imobilizările corporale şi necorporale, în valoare de 6,5 miliarde euro. Fluxul ridicat de numerar legat de investiţii se datorează în principal investiţiilor în noul site Verbund din China, care va atinge apogeul în 2024, apoi va scădea în anii următori.

Se estimează că în 2024, emisiile de CO 2 vor fi între 16,7 şi 17,7 milioane de tone metrice (2023: 16,9 milioane de tone metrice). Comparativ cu anul precedent, compania anticipează emisii suplimentare de la volumele de producţie mai mari, pe baza cererii în creştere.

„BASF va contracara această creştere prin măsuri specifice de reducere a emisiilor, cum ar fi creşterea eficienţei energetice şi optimizarea proceselor, precum şi continuarea trecerii la electricitate din energii regenerabile”, menţionează grupul.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed