Vezi aici principalele modificări aduse de noul Cod fiscal – 1 iunie 2010

Nu erau impozitate, acum au impozit de 16%: Veniturile din dobânzi, tichetele de masă şi salariile compensatorii

Venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente.

Venituri din dobânzile din sistemul economisire creditare în domeniul locativ.

Venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ .

Tichetele de masă

Tichetele de creşă

Tichetele de vacanţă

Tichetele cadou (asimilate salariilor)

Plăţile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective.

Plăţile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de serviciu, ca urmare a restructurărilor.

Plăţile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă în urma restructurărilor.

Ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie.

Creşte impozitul pe casă

Statul introduce taxa de solidaritate, care va fi plătită de cei care au mai mult de o lucuinţă în proprietate. Taxa de solidaritate va fi egală cu 65% din impozitul pe clădire, plătit în 2010, pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu a contribuabilului. Pentru ce-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu (deci cea de-a treia proprietate a contribuabilului), taxa este de 150% din impozit. Pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu, taxa creşte la 300% din impozitul aferent anului 2010, pentru fiecare clădire în parte.

Taxa de solidaritate se plăteşte la Administraţiile Taxelor Locale.

Câştigurile pe bursă

Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de perioadă de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani consecutivi şi stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârşitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.

– Modificarea cotei de impunere anticipata a castigurilor din operatiuni de vanzare cumparare valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.

– Unificarea cotei de impunere pentru castigurile din jocuri de noroc la 25%.

– pentru veniturile din activitati profesionale (altele decat cele de natura salariala) se vor plati numai cota angajatului pentru (în total 16%):

-contributii sociale de sanatate
-contributii de asigurari sociale
-contributii la fondul de somaj

Baza de calcul a acestor contributii este limitata la 5 salarii medii pe economie, asa cum este stabilit in bugetul de asigurari sociale. Dar numai în cazul în care nu sunt socotite de Fisc drept activităţi dependente, caz în care se transformă în venituri salariale şi se impozitează ca atare.

Deducerile la drepturile de autor scad de la 40% la 20%

Pragul de cheltuieli deductibile pentru cei plătiţi pe drepturi de autor va fi scăzut de la 40% la 20%. Va fi păstrată impozitarea anticipată de 10%, aplicată acestor venituri în fiecare lună.

* Notă: Modificările apar momentan în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal. Textul va fi actualizat funcţie de eventualele schimbări ce ar putea interveni până la publicarea Ordonanţei.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed