Secretariatul General al Guvernului, zeci de milioane de lei cheltuite nejustificat în 2011

0
Secretariatul General al Guvernului, zeci de milioane de lei cheltuite nejustificat în 2011

Raportul Curţii de Conturi menţionează că, în perioada 2009 – 2012, au fost plătite despăgubiri de două milioane de lei unor persoane disponibilizate în 2009, fără respectarea legislaţiei, în timpul guvernării Boc.

 

“Deși instanța a stabilit că desfacerea nelegală a contractelor de muncă s-a făcut urmare a nerespectării
de către angajator a prevederilor Codului Muncii, la Secretariatul General al Guvernului nu s-a procedat
la recuperarea de la persoanele răspunzătoare de concedierile nelegale a fondurilor publice utilizate
pentru plata despăgubirilor. Aceeași situație s-a constatat și în cazul unui debit reprezentând plata
necuvenită a drepturilor salariale unei persoane căreia i se suspendase raportul de serviciu”, se scrie în raport.

 

Inspectorii Curţii de Conturi mai notează că nu s-au făcut demersuri pentru recuperarea a 12.000 de lei, care trebuiau imputaţi unui secretar de stat, care a folosit suma pentru a pleca în străinătate în interes personal.

 

Nereguli au fost constatate şi în ce priveşte contractele de lucrări, unde sumele risipite sunt de ordinul milioanelor de lei. “În perioada 2009-2012, Secretariatul General al Guvernului a plătit către RA APPS cheltuieli cu lucrări de construcții care depășesc cu suma de 2.326.000 lei valoarea contractului încheiat de RA APPS cu executantul investiției și cea a actului adițional încheiat la acesta. În anul 2011 Secretariatul General al Guvernului a efectuat plăți nelegale, în sumă de 8.674.000 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de construcții, pe baza unor documente care nu justifică exactitatea sumelor de plată, efectuarea și recepția lucrărilor de construcții în perioada 2009-martie 2011”, notează Curtea de Conturi.

Nereguliîn chelutirea banului public s-au mai constatat şi la instituţiile subordonate SGG, respectiv la
Institutul Naţional de Statistică, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,Institutul pentru Investigarea Crimelor și Memoria Exilului
Românesc.

În plus, inspectorii au mai remarcat faptul că unităţile de cult beneficiază de sprijin constant din partea statului, prin sume alocate din Fondul de rezervă bugetară, cu toate că, din Notele de fundamentare, nu rezultă caracterul urgent sau neprevăzut al cheltuielilor. În cursul anului 2011, cultele au primit din fondul de rezervă nu mai puţin de 36 de milioane de lei.