Legea prin care ANCOM devine coordonatorul serviciilor digitale, promulgată de către Klaus Iohannis

0

Actul normativ are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piaţă unică pentru serviciile digitale şi de modificare a Directivei 2000/31/CE, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 365/2002 privind comerţul electronic. Proiectul vizează nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) drept coordonatorul serviciilor digitale.

De asemenea, prin această nominalizare sunt create condiţiile pentru ca statul român să fie reprezentat în cadrul Comitetului european pentru servicii digitale (numit în continuare Comitetul european) înfiinţat conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2022/2065 şi să existe o aplicare consecventă la nivel naţional a prevederilor actului legislativ European.

„ANCOM acordă sprijinul necesar Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, în cazul în care Comisia efectuează o inspecţie (…) din Regulament. ANCOM solicită, atunci când este cazul, autorizarea judiciară necesară pentru efectuarea inspecţiei, fiind aplicabile, atunci când este cazul, şi prevederile art. 28 din prezenta lege”.

Articolul 28 din legea promulgată prevede că: „În cazuri excepţionale şi doar în baza deciziei ANCOM şi a autorizării judiciare dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de către acesta, ANCOM poate efectua inspecţii, în exercitarea competenţelor sale de investigare, în orice incinte pe care le folosesc furnizorii de servicii intermediare sau persoanele care acţionează în scopuri legate de activitatea comercială, economică, meşteşugărească sau profesională a acestora, atunci când este necesară examinarea sistemului informatic sau obţinerea unor copii ale sistemelor algoritmice utilizate”.

De asemenea, „orice furnizor de servicii intermediare din România, cu excepţia autorităţilor sau a instituţiilor publice, are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, în termen de cel mult 45 de zile de la data începerii oferirii serviciilor, o informare în acest sens, care va cuprinde cel puţin informaţii privind: a) datele de identificare ale furnizorului; b) punctul unic de contact în vederea comunicării eficiente cu autorităţile sau instituţiile publice în vederea aplicării art. 11 din Regulament, respectiv cu destinatarii serviciilor, în vederea aplicării art. 12 din Regulament”.