Acte necesare intabulare apartament. Cine suportă cheltuielile? 

Pentru intabularea unui apartament, este nevoie de o serie de documente obligatorii. care sunt actele necesare pentru intabularea unui apartament și cine va suporta toate cheltuielile?

Operatiunea de prima inscriere in cazul unui apartament, reprezinta operatiunea prin care unui apartament i se acorda un numar cadastral unic si i se deschide si o carte funciara.

Pentru a putea fi vândut, închiriat sau donat, imobilul trebuie să fie deja înscris în cartea funciară, adică intabulat.

Pe de altă parte, dacă imobilul nu are documentație cadastrală/intabulare, proprietarul trebuie să se adreseze mai întâi unui expert cadastrist autorizat în vederea efectuării acestei documentații și a intabulării.

Acte necesare intabulare apartament. Cine suportă cheltuielile?

Pentru intabularea unui apartament este nevoie de următoarele documente:

  • Ordinul Prefectului pentru cota indiviza de teren aferenta apartamentului.( Documente pentru ordin: cerere, copie act de proprietate)
  • Contract de vanzare-cumparare, copie legalizata la notar;
  • Copie Xerox carte de identitate(buletin identitate) sot+sotie;
  • Copie Xerox certificat de casatorie;
  • Certificat fiscal de la primariei (original);
  • Adeverinta de achitare integrala a apartamentului, CEC sau GOSLOC(original);
  • Cererea-tip de înscriere;
  • Documentația cadastrala întocmită de o persoana autorizata ANCPI;
  • Actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate asupra apartamentului;

Taxele sunt achitate de cumpărător, în acest caz fiind vorba de proprietarul apartamentului.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed