Consiliul Concurenței: Falimentul City Insurance a produs o pagubă psihologică

Una dintre principalele pagube pe care falimentul City Insurance le-a produs este de natură psihologică și anume legată de ancorarea percepției asiguraților spre un nivel de tarif al primelor RCA nesustenabil de scăzut, după cum de altfel realitatea ne-a demonstrat, se arată în Raportul pe 2022 al Consiliului Concurenței privind evoluția concurenței în sectoare cheie .

Industria asigurărilor, în special cele de tip RCA, a trecut prin transformări majore în ultimul an. În septembrie 2021, ASF a retras autorizația de funcționare a City Insurance S.A, iar în noiembrie, a aprobat retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a societății Uniqa Asigurări S.A. Prin urmare, începândcu finalul anului 2021, pe piața RCA au rămas 7 asigurători naționali. Pe lângă aceste societăți, în trimestrul IV al anului 2021, pe teritoriul României și-a început activitatea, pe baza libertății de stabilire, sucursala Axeria Iard.

Polițele RCA emise de City Insurance au fost valabile până la data de 11 mai 2022. În urma falimentului societății, care avea o cotă de piață de aproximativ 43%, piața a suferit un dezechilibru, asigurătorii rămași activi pe piața RCA fiind nevoiți să preia un număr foarte mare de clienți. Cele mai mari creșteri de preț s-au înregistrat, în ultimul trimestru din 2021, în cazul polițelor pentru autovehicule destinate transportului de marfă cu masă maximă autorizată de peste 16 tone, respectiv tarife cu 106% peste prețulde referință pentru persoanele fizice și 69% peste prețul de referință pentru persoanele juridice.

Piața a început să se normalizeze începând cu anul 2022.


Schimbări semnificative au survenit și în ceea ce privește legislația RCA:

  • Eliminarea reglementării de către ASF a modului de calcul a tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienților de majorare şi/sau corecție a tarifelor de primă: (i) în varianta veche
  • asigurătorii puteau folosi pentru calculul tarifelor doar criterii de risc, indici de încărcare și coeficienți de corecție reglementați de ASF, (ii) actul normativ de modificare a Legii RCA prevede faptul că asigurătorii pot folosi pentru calculul tarifelor RCA orice criterii de risc, indici de încărcare, coeficienți de corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, cu respectarea principiilor actuariale general acceptate.
    Această măsură are potențialul de a conduce la diminuări de prime pentru anumite categorii mai puțin riscante și la majorări pentru categorii cu grad mai mare de risc, deoarece asigurătorii au acum posibilitatea de a crește gradul de granularitate al tarifelor.
  • Eliminarea plafonului de 25% impus asigurătorilor pentru cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare – măsură care are potențialul de a conduce la majorarea tarifelor RCA.
  • Au fost eliminate prevederile referitoare la obligația asigurătorilor de a utiliza în calculul tarifelor de primă aceleași segmente de riscuri omogene care sunt utilizate în calculul tarifului de referință sau alte segmente de risc pentru care au obținut, în prealabil, aprobarea ASF.
  • A fost eliminată prevederea referitoare la obligația asigurătorului RCA de a practica aceeași primă de asigurare, indiferent de canalul de distribuție utilizat. În ultima versiune a Normei 20/2017, asigurătorul RCA este obligat să practice aceeași primă de asigurare netă de cheltuielile de distribuție și să prezinte, în oferta transmisă potențialului asigurat, atât informații cu privire la prima netă de cheltuieli de distribuție, cât și cu privire la comisionul plătit distribuitorului/costul aferent vânzării directe.
  • Această modificare a Normei RCA va avea ca rezultat atât o mai bună informare a consumatorilor, cât și creștea concurenței între canalele de distribuție în favoarea asiguraților, care ar putea beneficia de prime mai mici.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed