AcasăActualitateInvatamantRezultate finale la Evaluare Naţională 2022. Record de contestaţii; 18 note schimbate...

Rezultate finale la Evaluare Naţională 2022. Record de contestaţii; 18 note schimbate cu mai mult de două puncte

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat rezultatele finale de la Evaluarea Naţională 2022, după rezolvarea contestaţiilor. Acestea au fost în număr foarte mare, iar după rezolvarea lor a crescut ponderea celor cu media 10, precum şi numărul total de note peste 5, de la 82,3% la 82,4%.
Sorin Cîmpeanu a anunţat că în urma contestaţiilor au fost 17 note schimbate cu mai mult de două puncte, la rezultatele la Evaluarea Naţională 2022, anunţând că va fi deschisă o anchetă în acest sens. 16 dintre aceste note au fost luate la limba română şi una la matematică.
Procentul mediilor peste 5 a crescut ușor față de cel inițial, până la 82,4%, a mai spus Sorin Cîmpeanu, într-o conferinţă organizată cu ocazia publicării rezultatelor finale la Evaluarea Naţională 2022.
Avem încă 16 medii de zece, ajungând-se astăzi la 237. 74% din notele contestate s-au finalizat cu diferenţe mai mici de 0,5 puncte.​ Este vorba de 16.262 de note care au fost schimbate cu mai puţin de 50 de sutimi. (… ) Pentru diferenţe între 0,5 puncte şi un punct am avut 3.218 note schimbate – 15%. Au fost 166 de note schimbate cu diferenţe între unu şi două puncte”, a declarat Sorin Cîmpeanu.
Acesta a spus că au fost situaţii în care notele au fost schimbate cu mai mult de două puncte în urma contestaţiilor. “Am avut, ne vom apleca cu maximă atenţie şi asupra acestor 17 situaţii în care şa contestaţii notele au fost schimbate cu mai mult de două puncte. Este vorba despre 16 note schimbate cu mai mult de două puncte la Limba română şi o singură notă schimbată cu mai mult de două puncte la matematică”, a susţinut Sorin Cîmpeanu.

Ce rezultate au fost înregistrate după contestaţii la Evaluarea Naţională 2022

Au fost înregistrate 21.854 de contestații (7,12% din numărul total de lucrări), dintre care 13.324 la Limba și literatura română, 265 la Limba și literatura maternă și 8.265 la Matematică. În cazul a 13.757 de lucrări, contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 5.906 de lucrări notele au fost modificate prin scădere.
În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 82,4% (122.301 elevi, cu aproape 28.000 mai mulți decât în anul 2021), în creștere cu 0,10% (135 de elevi) față de rezultatele inițiale (82,3%). A crescut, de asemenea, și numărul elevilor cu media generală 10: 237 (+ 16).
Procentual, la nivel național, 74% dintre notele contestate (16.262) au fost modificate cu diferențe mai mici de 0,5 puncte, 3.218 (15%) note au fost modificate cu diferențe între 0,5 și 1 punct, 166 de note cu diferențe între 1 și 2 puncte (sub 1%), iar 17 note au înregistrat diferențe mai mari de 2 puncte (16 la Limba și literatura română și 1 la Matematică).
În județul Dâmbovița, unde în acest an a fost pilotată evaluarea digitalizată, calitatea evaluarii a fost mult îmbunătățită în raport cu media națională. La proba de Matematică, 98,5% dintre notele contestate au rămas nemodificate sau au suferit modificări cu o diferență de cel mult 0,5 puncte. Doar 3 teze au avut diferențe mai mari de 0,5 puncte (cea mai mare diferență fiind de 0,6 puncte). Mai mult, 88,5% dintre teze nu au avut nota modificată sau au avut diferențe de cel mult 0,3 puncte. La proba de Limba și literatura română, niciun elev nu a avut nota modificată cu diferențe de 1 punct sau mai mult, cea mai mare diferență înregistrată fiind de 0,95 puncte. 81,5% dintre note au diferențe de evaluare de sub 0,5 puncte.
La nivel național, la proba de Limba și literatura română, 128.159 de elevi (86,1%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 824 de elevi au obținut nota 10 (+ 14 în raport cu prima afișare).
La Matematică, 115.223 de elevi (77,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 3.038 au obținut note de 10 (+ 72 în raport cu prima afișare).
La Limba și literatura maternă, 8.903 elevi (96,1%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 83 de candidați au obținut note de 10 (numărul notelor de 10 a rămas nemodificat).

Cum se desfăşoară admiterea la liceu în 2022

Absolvenţii clasei a opta din promoţia 2022, dar şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii noului an şcolar, se pot înscrie în învăţământul liceal la cursuri de zi.
Înscrierea candidaţilor care doresc să participe la admiterea computerizată în alt judeţ se realizează la unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, conform unei proceduri elaborate de Comisia naţională de admitere.
Înscrierea în clasa a IX-a învăţământ liceal preuniversitar de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere.

Lista pe judeţe a locurilor la liceu în 2022

Potrivit Hotărârii de Guvern privind cifra de școlarizare pentru anul şcolar 2022-2023, la clasa a 9-a sunt alocate 130.600 de locuri (învățământ cu frecvență zi) la nivel național și 11.000 de locuri sunt alocate pentru clasa a 9-a, la învățământul cu frecvență redusă sau seral.

Când are loc repartizarea computerizată în 2022

Rezultatele obţinute de elevii de clasa a 8-a la examenul de evaluare naţională, susţinut în şcolile din România, au fost publicate. Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că peste 82% dintre elevi au luat peste 5 la Evaluarea Naţional. Analiza completă a rezultatelor obţinute de elevi la EvaluareaNaţională poate fi văzută aici.

Cum se face repartizarea computerizată

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.
Pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune, potrivit ghidului de admitere.
Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.

Cum se face departajarea la repartizarea computerizată

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi deparajaţi folosind următoarele criterii:

 • media generală la Evaluarea Naţională din clasa a opta;
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
 • nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale;
 • nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Calendarul repartizării computerizate

 • 23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00) – Depunerea contestațiilor la Evaluarea Naţională
 • 24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) – Depunerea contestațiilor la Evaluarea Naţională
 • 24 iunie—29 iunie 2022 – Soluționarea contestațiilor la Evaluarea Naţională.
 • 30 iunie 2022 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională.
 • 1 iulie 2022 – Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean / Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a
 • 4-11 iulie 2022 – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a opta şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a opta;
 • 4-11 iulie 2022 – Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere;
 • 4-11 iulie 2022 – Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi lisarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată;
 • 14 iulie 2022 – Repartizarea computerizată în învăţământul liceal; Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat la liceu; Afişarea în unităţile de învăţământ a listei cu locurile neocupate;

Ce acte sunt necesare la înscrierea la liceu

În perioada 15-20 iulie 2022, candidaţii depun/transmit, la unităţile de învăţământ liceal la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere;
 • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele 5-8, cu calculul mediei generale;
 • fişa medicală;

A doua etapă de admitere la liceu

 • 25 iulie 2022 – Afişarea centrului de admitere şi a situaţiei locurilor rămase libere;
 • 26 iulie 2022 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
 • 27-28 iulie 2022 – Desfăşurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
 • 28-29 iulie 2022 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă;
 • 1-3 august 2022 – Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizatţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaţilor respinşi, precum şi a candidaţilor care nu au fost repartizaţi computerizat;
 • 4-5 august 2022 – Repartizarea candidaţilor din etapa a doua, de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti;
 • 6 august 2022 – Transmiterea către Centrul naţional de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

Cum se completează corect fişa de înscriere la repartizarea computerizată

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.
Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni, numai dacă au susţinut şi dacă au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite.
Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii.
Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui / tutorelui legal şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.
Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrie în fişă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.
În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.

Rezultate Evaluare Naţională 2022, pe fiecare judeţ:

Documente: 30_06_2022_Dosar _presa_EN 2022_dupa_contestatii.pdf
 

 

Ultimele Articole